Tilannetietoa koronakriisin vaikutuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö kokosi ja julkaisi koronapandemian aikaan tilannetietopaketteja, jotka sisälsivät seurantatietoa yrityksistä, työmarkkinoista, TEM:n hallinnonalan palvelukyvystä ja toimintaympäristön muutoksista. Tilannetietopaketteja julkaistiin keväästä syksyyn 2020 yhteensä kuusi kertaa.

Tilannekuva 5.10.2020


Tilannekuva 5.10.2020 (pdf)
Tiedote

Aiemmat tilannekuvat

 

Arvio matkailukysynnän kehityksestä Suomessa