Todistus taloudellisesta takuusta ydinaineen kuljetuksissa

 

Lähetettäessä ydinainetta Suomessa olevasta ydinlaitoksesta ulkomaille tai Suomessa sijaitsevalle ydinlaitokselle ulkomailta ydinlaitoksen haltijan on luovutettava rahdinkuljettajalle todistus, jonka on antanut vakuutuksen tai ydinvastuulaissa tarkoitetun taloudellisen takuun antaja. Todistuksesta tulee käydä selville ydinlaitoksen haltija ja hänen osoitteensa, vakuutuksen tai taloudellisen takuun tarkoittama ydinaine ja kuljetus sekä vakuutuksen tai taloudellisen takuun määrä, laatu ja kestoaika.

Todistus on varustettava työ- ja elinkeinoministeriön tai sen määräämän viranomaisen antamalla merkinnällä siitä, että todistuksessa mainittu ydinlaitoksen haltija on Pariisin yleissopimuksessa tarkoitettu laitoksenhaltija. Todistuksen antaja vastaa siitä, että siinä olevat tiedot laitoksenhaltijasta ja hänen osoitteestaan sekä vakuutuksen tai taloudellisen takuun määrästä, laadusta ja kestoajasta ovat oikeat.

 

Lomake: Todistus taloudellisesta takuusta ydinaineen kuljetuksissa

 

Lisätietoja: Leena Mäkipää