Toimeentulotuen maksamisesta aiheutuneita kuluja korvataan

Kotoutumissuunnitelman ajalta maahanmuuttajalle maksetaan työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti. Kunnalle korvataan toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset kolmelta vuodelta.

Lue lisää valtion korvauksista kunnille (kotouttaminen.fi).