Toimialakohtaiset julkaisut

Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Toimialaraportteja on julkaistu vuodesta 1993 lähtien. Tältä sivustolta on saatavissa julkaisut vuodesta 2015 lähtien. Raportit ovat saatavilla suomenkielisinä. Raportit sisältävät ruotsinkielisen tiivistelmäsivun.

Toimialojen näkymät ja tilannekatsaukset

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisee syksyllä ja keväällä katsauksia toimialojen yleistilanteista ja tulevaisuuden näkymistä. Katsauksissa selvitetään lisäksi toimialojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja mm. toimialan merkitystä Suomessa. Tilannekatsauksissa toimialapäälliköt ja asiantuntijat puolestaan laativat lyhyen ja ajankohtaisen raportin vastuualueensa kasvualan tilanteesta.

Eri alojen ELY-keskusten toimialapäälliköt laativat katsaukset ja ne julkistetaan TEM:n uutiskirjeissä ja näillä sivuilla.

Pk-toimialabarometrit

TEM on pk-yritysbarometrin 2/2015 tuloksista aloittanut erillisten pk-toimialabarometrien julkistamisen, joissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä kehittämistarpeita ja -esteitä. Ajankohtaisilla kysymyksillä on myös selvitetty digitaalisuuden roolia liiketoiminnassa.   

Julkaisut ja palvelut toimialoittain löydät valikosta

Muita yritystilastoja