Tuet

Sosiaaliset yritykset ovat samassa asemassa muiden yritysten kanssa yksityisen ja julkisen rahoituksen suhteen. Palkkatukea ja työllisyyspoliittista avustusta sosiaalisille yrityksille voidaan kuitenkin myöntää poikkeavin ehdoin. Palkkatukea ja työllisyyspoliittista avustusta haetaan TE-toimistosta.