Vastaanoton suunnitteluun on tarjolla monipuolista tukea

Kunnan voivat olla yhteydessä kuntiin sijoittamiseen sekä kotouttamiseen liittyvissä asioissa alueensa ELY-keskuksen maahanmuuttoyhdyshenkilöihin. Lisäksi alueilla toimivat kuntien tukena Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus tarjoaa kunnille ja kotouttamistyön ammattilaisille tietoa vastaanoton ja kotouttamisen järjestämisestä. Osaamiskeskus järjestää koulutuksia ja ylläpitää kotouttaminen.fi-sivustoa. Sivustolle on myös koottu lomakkeita, hyviä käytäntöjä ja muuta materiaalia, jota kunta voi käyttää maahanmuuttajan kotoutumisprosessissa.

Lisäksi kunnat, joissa on vastaanotosta jo pidempiaikaista kokemusta, voivat jakaa vastaanoton sekä kotouttamisen hyviä käytäntöjä sekä malleja.

Lue lisää kotouttamisen osaamiskeskuksesta (kotouttaminen.fi.).

Lue lisää Kotona Suomessa -hankkeesta (kotouttaminen.fi).