Tuotemääräyksiä koskeva ilmoitusmenettely

Your Europe
Jäsenvaltioilla on velvollisuus ilmoittaa teknisiä määräyksiä sisältäviä tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista uusista kansallisista säädösluonnoksista etukäteen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Teknisiä määräyksiä ovat esimerkiksi tuotteelta vaadittavat ominaisuudet kuten laatua, turvallisuutta, käyttöominaisuuksia, pakkaamista tai merkitsemistä koskevat vaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyt. Tuotteella tarkoitetaan teollisesti valmistettuja tuotteita ja maataloustuotteita mukaan lukien kalastustuotteet. Tietoyhteiskunnan palveluita ovat etäpalveluina sähköisessä muodossa vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavat palvelut, joista tavallisesti maksetaan korvaus. 

Komissiolla ja muilla jäsenvaltioilla on ilmoituksen tekemisen jälkeen mahdollisuus esittää huomioita luonnoksen sisällöstä. Kun komissio on vastaanottanut ilmoituksen, alkaa kolmen kuukauden odotusaika, jonka aikana säädöstä tai määräystä ei saa antaa.

Tietojenvaihtomenettelyn tavoitteena on taata sisämarkkinoiden hyvä toiminta, kansallisen säädösvalmistelun avoimuus sekä estää tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden esteiden syntyminen etukäteen.

Jäsenvaltioiden tekemät ilmoitukset julkaistaan komission teknisten määräysten TRIS-tietokannan sivuilla. Ilmoitusmenettely perustuu direktiiviin (EU) 2015/1535 (ent. 98/34 EY).

Yhteystiedot: sisamarkkinat(at)tem.fi 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!