Turvapaikanhakijat

Kansainvälisten sopimusten mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa. Turvapaikanhakijat saapuvat maahan itsenäisesti ja ilmoittavat rajatarkastusviranomaiselle tai poliisille hakevansa turvapaikkaa.

Dublin-asetuksen mukaan turvapaikkahakemus käsitellään siinä EU-maassa, jossa henkilö on ensimmäisen kerran ilmoittanut hakevansa turvapaikkaa. Jos henkilön turvapaikkaprosessi on jo käynnissä toisessa EU-maassa, hänet tulee palauttaa tähän maahan. Suomen perustuslain mukaan henkilöä ei kuitenkaan saa palauttaa maahan, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Turvapaikanhakijat ohjataan turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi vastaanottokeskuksiin, joiden ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta vastaa Maahanmuuttovirasto. Henkilön oikeus jäädä Suomeen selvitetään Maahanmuuttoviraston suorittamassa puhuttelussa.

 

Oleskeluluvan turvapaikkamenettelyssä saavat henkilöt ohjataan kuntiin avustetusti kuntapaikkojen perusteella tai henkilöt siirtyvät kunnan asukkaaksi itsenäisesti. Kuntapaikkojen vähäisyys on johtanut siihen, että monet turvapaikanhakijat muuttavat vastaanottokeskuksista kuntiin itsenäisesti. Tällöin kunnat eivät pysty varautumaan turvapaikanhakijoihin etukäteen. Kuten kaikilla Suomessa pysyvästi oleskelevilla, myös kansainvälistä suojelua saavilla, oleskeluluvan saaneilla henkilöillä on oikeus valita asuinpaikkansa.

Lue lisää turvapaikanhakijoihin liittyvistä aiheista (kotouttaminen.fi).