Tutkimustietoa alueista

Maakuntien ja valtion välisiä aluekehittämisen keskusteluja varten laaditaan jatkuvasti päivittyvä tilannekuva alueiden kehityksestä. Tilannekuvan viitekehys ja mittaristo on laadittu aluekehittämisen tiedolla johtamisen hankkeessa. Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä - ehdotus aluekehityksen tilannekuvaviitekehykseksi ja -mittaristoksi

Työ- ja elinkeinoministeriön koostamassa seurantaraportissa alueiden kehityksestä tarkastellaan väestö- ja työllisyyskehitystä sekä yritysten liikevaihdon kehitystä päätoimialoittain.

Nordregio julkaisee Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta kahden vuoden välein katsauksen alueiden tilanteesta. Raportissa tarkastellaan Pohjoismaita mm. väestökehityksen, talouden, työllisyyden ja koulutuksen näkökulmista. Mukana on myös alueiden kehityspotentiaalia kuvaava indeksi. State of the Nordic Region 2018

Maakuntien suhdannekatsaus 2017

Alueellisia vahvuuksia ja uutta potentiaalia on kartoitettu kaikki maakunnat kattaneessa Alueiden vahvuudet –hankkeessa. Alueellista erikoistumista ja maakuntien vertailua voi tarkastella myös selainpohjaisessa sovelluksessa.

Alueiden vahvuuksien analyysi
Maakuntien vahvuudet -karttatyökalu

Väestön muuttoliikkeen taustoihin ja syihin pureutuneessa hankkeessa arvioidaan muuttoliikkeen vaikutuksia aluetalouksiin.

Väestön alueellisen keskittymisen aluetaloudelliset vaikutukset

Valtioneuvoston yhteisissä tutkimus- ja selvityshankkeissa on kehitetty paikkatietopohjaisia menetelmiä toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden tunnistamiseksi. Samalla on pohdittu suosituksia toiminnallisten alueiden kehittämiseksi jatkossa.

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa
Policy Brief toiminnallisista alueista
Policy Brief kasvuvyöhykkeistä
Hankkeen kartta-aineistot

Digitalisaatio ja rakennemuutos –hanke koosti kirjallisuuskatsauksen ja kokeilun pohjalta suosituksia digitalisaation myönteisten vaikutusten vahvistamiseksi. Digitalisaation mahdollisuuksia maaseudun palveluiden kehittämisessä ja monipuolistamisessa tarkasteli Smart Countryside –hanke. 

Digimuutoksessa onnistumisen eväät
Smart Countryside
Policy brief