Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma

Ministeriö on asettanut itselleen haasteelliset säästötavoitteet vähentää kokonaisenergiankulutustaan 25 prosenttia vuoteen 2016 mennessä ja 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2008 tasoon verrattuna. Energiankulutus työntekijää kohti on tarkoitus vähentyä vastaavasti 15 ja 20 prosenttia.

Kokonaisenergiankulutus on laskenut TEM:n ensimmäisestä toimintavuodesta 2008 vuoteen 2012 jo 17 prosenttia. Ministeriössä on toteutettu erilaisia energiansäästötoimia ja kulutustapamuutoksia osana WWF:n Green Office -järjestelmää, johon TEM liittyi vuonna 2009.

Monia säästö- ja toimintatapamuutoksia

Ministeriön toimitilat ovat olleet suuressa muutoksessa, osasta toimitiloja on luovuttu ja välillä osa ministeriöstä on työskennellyt väliaikaisissa tiloissa. Siirtyminen kohti monitoimitilaa on vähentänyt ja edelleen tehostaa energiankulutusta. Vuoden 2018 loppupuolella ministeriö sijoittui yhteen uusittuun monitoimitilarakennukseen.

Ministeriössä on jo toteutettu valaistukseen, tietotekniikkaan ja tulostukseen liittyviä energiansäästö- ja toimintatapamuutoksia. Myös liikkumiseen ja työmatkojen korvaamiseen esimerkiksi videoneuvotteluin kiinnitetään erityistä huomiota.

Työasiamatkat, jotka tapahtuvat pääkaupunkiseudulla, hoidetaan ensisijaisesti julkisilla liikennevälineillä tai kävellen.  Ministeriö panostaa myös henkilöstön jatkuvaan koulutukseen ja kannustamiseen ympäristöä säästäviin toimintatapoihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön omaa toimintaa koskeva käytännönläheinen energiatehokkuussuunnitelma valmistui toukokuussa 2011. Taustalla on EU:n energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) velvoite, jonka mukaan julkisen sektorin on toimittava esimerkkinä energiatehokkuuden edistämisessä.

Valtioneuvoston helmikuussa 2010 tekemässä periaatepäätöksessä TEM velvoitettiin laatimaan oma suunnitelmansa, mikä toimisi myös mallina muille organisaatioille.

Lisätietoja: Timo Ritonummi