FI SV EN

Lainsäädäntösuunnitelma vuosille 2015-2019

Lainvalmistelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi työ- ja elinkeinoministeriössä on laadittu lainsäädäntösuunnitelma. Suunnitelma sisältää tiedot hallituksen esityksistä, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvan vaalikauden aikana työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä.

Lainsäädäntösuunnitelman rakenne

Suunnitelmassa hallituksen esitykset on jaoteltu arvioidun antamisvuoden mukaan.

Kunkin lakihankkeen osalta suunnitelmassa on lisäksi

  • hallituksen esityksen tai hankkeen nimi,
  • tiivistetty kuvaus sen sisällöstä,
  • lakihankkeen keskeiset liittymät, kuten yhteys esimerkiksi direktiiviin tai kansainvälisen sopimukseen, valtion talousarvioesitykseen (TAE) tai pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman toteuttamiseen,
  • tieto vastuuvalmistelijasta.

Tarkempia tietoja kunkin lakihankkeen sisällöstä on saatavissa valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE) sekä vastuuvalmistelijalta.

Valtioneuvoston hankerekisteri
 

Lisätietoa lainsäädäntösuunnitelmasta antaa lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tem.fi.