Suomen työelämä
Euroopan paras vuonna 2020

Kuva: Tomas Whitehouse

Työelämä 2020 -hanke kannustaa ja innostaa työpaikkoja kehittämään toimintatapojaan ja -kulttuuriaan, jotta suomalainen työelämä olisi Euroopan paras vuonna 2020. Hanke perustuu työelämästrategiaan, jonka mukaan työelämän laatua ja tuottavuutta pitää kehittää samanaikaisesti.

Erityisen tärkeitä tekijöitä työpaikan uudistumisen kannalta ovat:

  1. Innostuksen, jatkuvan parantamisen ja innovaatiotoiminnan johtaminen
  2. Kokeilevat ja uutta synnyttävät toimintatavat
  3. Uuden, digitaalisen toiminnan edellyttämä osaaminen
  4. Yhteistyöhön, luottamukseen sekä hyvinvointiin perustuva toimintakulttuuri.

Hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan niiden omista lähtökohdista ja tukee niitä kehittämistyössään tarjoamalla tietoa, palveluita, työkaluja ja vertaistukea. Tavoite on, että tulevaisuudessa kaikki työpaikat ovat saavuttaneet vähintään hyvän perustason, jolloin niiden perusasiat ovat kunnossa ja arki sekä velvoitteiden hoitaminen sujuvaa.

Toimijat ja verkostot

Työelämä 2020 on verkostohanke, jossa on mukana yli 70 valtakunnallisesti toimivaa organisaatiota. Näitä mukana olevia työelämätoimijoita yhdistää halu jakaa palveluja ja omia innovaatioitaan muiden kanssa ja siten edistää suomalaista työelämää. Hankkeen tehtävä on vahvistaa näiden toimijoiden verkostoyhteistyötä.

Työelämätoimijoiden lisäksi hankkeen sateenvarjon alla on useita erilaisia yhteistyöverkostoja, joista tärkeimmät ovat ELY-keskusten alueilla toimivat alueverkostot. Alueverkostojen työ pohjautuu alueen ominaispiirteisiin ja työpaikkojen tarpeisiin.

Merkittäviä väyliä työpaikkojen tavoittamiseksi ovat myös toimialojen kehittämisohjelmat, jotka työnantaja- ja palkansaajajärjestöt yhdessä toteuttavat. Toimialojen kehittämishankkeita on käynnissä mm. kunta- ja kirkonaloilla, kemian- ja teknologiateollisuudessa sekä puhtausalalla.

Lisätietoja

Hankejohtaja Margita Klemetti
Erityisasiantuntija Heidi Hiltunen
Erityisasiantuntija Sari Eskola
Erityisasiantuntija Pirkko Jukka
Viestintäasiantuntija Sanni Mäkinen

www.tyoelama2020.fi