Työllisyyden kuntakokeilujen hakumateriaalit

Tästä löytyvät kunnille 8.10.2019 lähetetyt aineistot ja muita aineistoja, joiden pohjalta kunnilla oli mahdollisuus ilmoittaa halustaan osallistua työllisyyden kuntakokeiluihin.

Työllisyyden kuntakokeilujen hakukirje

Liite 1 Työllisyyden kuntakokeilujen reunaehdot

Liite 2 Hakemus työllisyyden kuntakokeiluihin

Liite 3 Työllisyyden kuntakokeilujen kohderyhmävolyymit

Kuntakokeiluiden tarkennetut kohderyhmäjaottelut asiakkaiden taustamuuttujien mukaan

Työllisyyden kuntakokeiluiden resurssikohdennukset (työllisyysmäärärahat ja henkilöstöresurssit)

Tallenne infotilaisuudesta työllisyyden kuntakokeiluihin hakeutumisesta 6.11.2019

Kysymyksiä ja vastauksia työllisyyden kuntakokeiluista

Hakuaikana työllisyyden kuntakokeilujen valmistelijat vastasivat viikoittain osoitteeseen tyollisyyskokeilut(at)tem.fi tulleisiin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset on koottu kaikkien nähtäville:

Kysymykset ja vastaukset viikolla 46

Kysymykset ja vastaukset viikolla 45

Kysymykset ja vastaukset viikolla 44 

Kysymykset ja vastaukset viikolla 43

Kysymykset ja vastaukset viikolla 42 

Kysymykset ja vastaukset viikolla 41