Työnvälitystä uudistetaan - tavoitteena nopeampi työllistyminen

Hallituksen kärkihankkeessa ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitys. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan.

Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia vahvistetaan lisäämällä sekä kumppanuuksia että ostopalveluyhteistyötä.

Kärkihankkeen tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja edistää osaavan työvoiman saatavuutta.  Ostopalvelu- ja kumppanuusyhteistyöllä pyritään parantamaan työnvälityksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, lisäämään henkilökohtaisen työnvälityksen ja työnhaun tukea TE-palveluissa sekä etsimään uudenlaisia yritysyhteistyön toimintamalleja.

Työnvälityspilotit käynnistyivät keväällä 2016 ja päättyivät syksyllä 2017. Työnvälityspiloteissa on kokeiltu yksityisten palvelujen hyödyntämistä erityisesti helpoimmin työllistyvien, 3-6 kk työttömänä olleiden, asiakasryhmissä. Pilotit suunnattiin valituille kysyntätoimialoille.    

Työnvälityksen kärkihankkeen toiminta- ja arviointitutkimuksen (TEM:n julkaisuja 43/2017) pilottien laadullista tuloksellisuutta selittää palveluntuottajan kyky räätälöidä pilotin toteutusmalli valitun asiakasryhmän tarpeisiin ja valmennuksellisen toiminnan yhdistäminen työnantajien rekrytointitarpeisiin. Kokeiluissa, joissa asiakasohjaus on toteutettu systemaattisesti ja keskitetysti, hankkeisiin on saatu riittävästi asiakkaita. 

Arvioinnin keskeinen suositus on, että uusien pilottien tulee olla asiakasmääriltään selvästi nykyistä laajempia, ja uuden kasvupalvelun valmistelun tueksi tarvitaan kokonaisten asiakaspalveluprosessien hankintaan ulottuvia kokeiluja. On tarkoituksenmukaista, että uudet kokeilut ovat kokonaisvaltaisia, aiempaa paremmin työvoima- ja yrityspalvelua yhteensovittavia sekä työn eri muodot (palkkatyö, yrittäjyys, keikkatyö, kevytyrittäjyys) huomioon ottavia.  

Työnvälityksen kärkihankkeen ostopalvelupilotit
Kasvuyritysten työllisyysohjelma


Katso myös:
Maakuntauudistus
 

Lisätietoja: Elisabet Heinonen