Työnvälitystä uudistetaan - tavoitteena nopeampi työllistyminen

Hallituksen kärkihankkeessa ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitys. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan.

Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia vahvistetaan lisäämällä sekä kumppanuuksia että ostopalveluyhteistyötä.

Kärkihankkeen tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja edistää osaavan työvoiman saatavuutta.  Ostopalvelu- ja kumppanuusyhteistyöllä pyritään parantamaan työnvälityksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, lisäämään henkilökohtaisen työnvälityksen ja työnhaun tukea TE-palveluissa sekä etsimään uudenlaisia yritysyhteistyön toimintamalleja.

Työnvälityksen kärkihankkeen ostopalvelupilotit
Kasvuyritysten työllisyysohjelma


Katso myös:
Maakuntauudistus
Kysymyksiä ja vastauksia työnhakijoiden haastatteluista
Kysymyksiä ja vastauksia omatoimisen työnhaun mallista 
 

Lisätietoja: Elisabet Heinonen