Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan tavoitteena on lisätä työperäistä maahanmuuttoa ja parantaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden asettumista Suomeen. Hallitusohjelman kirjausten mukaan työperäistä oleskelulupaprosessia nopeutetaan, opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen tuloa ja jäämistä sujuvoitetaan ja kausityöntekijöiden asemaa parannetaan muun muassa lainsäädäntömuutoksilla. Lisäksi huomioidaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta sekä pidetään kiinni saatavuusharkinnasta.

Hallitusohjelman edellä mainitut kirjaukset ulottuvat usean eri ministeriön hallinnonalalle. Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat siten asettaneet yhteisen ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishankkeen toimeenpanemaan ja koordinoimaan hallitusohjelman toteuttamista maahanmuuton säännösten ja lupamenettelyjen osalta. Hanke toteutetaan osana Talent Boost –toimenpidekokonaisuutta.

Hanke koostuu ohjausryhmästä ja viidestä alatyöryhmästä. Alatyöryhmät ovat seuraavat:

  1. Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sujuvoittamisen alatyöryhmä
  2. Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmä
  3. Ulkomaalaisia kausityöntekijöitä koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmä
  4. Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvien viranomaismenettelyjen nopeuttamisen alatyöryhmä
  5. Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmä

Kehittämishankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata alatyöryhmien työskentelyä ja huolehtia siitä, että alatyöryhmien esitykset muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden. Ohjausryhmän vastuulla on yhdistää kolmea eri hallinnonalaa koskeva lupamenettelyn ohjauskokonaisuus sisältäen tulosohjauksen, resurssit sekä muun ohjauksen. Ohjausryhmä raportoi työstään työllisyyden ministerityöryhmälle työvoiman maahanmuutto ja kotouttaminen –alatyöryhmän kautta.

Hankkeen asettamispäätös, ohjausryhmän ja alatyöryhmien tehtävät ja kokoonpanot (pdf)

Lisätiedot:
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen
erityisasiantuntija Essi Lojander