Ulkopuolisen työvoiman käyttö

Ulkopuolisen työvoiman käyttöä on alihankinta ja vuokratyövoiman käyttö. 

Alihankinnasta tiedotettava

Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille pyynnöstä vuosittain selvitys alihankintasopimuksiin perustuvan työvoiman käyttämisestä, kun

  • työ tehdään tilaajan työtiloissa tai työkohteessa
  • työ liittyy tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

Vuokratyövoiman käytön periaatteet on käsiteltävä yt-menettelyssä

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä mm. se, missä tilanteissa ja missä määrin työnantaja aikoo käyttää vuokratyövoimaa. 

Työnantajan on lisäksi annettava ilmoitus joka kerta, kun työnantaja harkitsee vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tekemistä. Ilmoitus tehdään niille henkilöstöryhmien edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokrattavien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi ja siitä on käytävä ilmi ainakin: 

  • vuokrattavien työntekijöiden määrä
  • työtehtävät
  • työkohteet
  • sopimuksen kestoaika ja 
  • ajanjakso tai -jaksot, jolloin vuokratyövoimaa käytetään

Sopimus vuokrattavien työntekijöiden käyttämisestä voidaan tehdä vasta yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä. 

Henkilöstöryhmän edustaja ei voi vaatia yhteistoimintaneuvotteluja, jos:

  • tarkoituksena on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota yrityksen työntekijät eivät tee tai 
  • kysymyksessä on lyhytaikainen ja kiireellinen työ tai 
  • asennus-, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen yrityksen työntekijöillä ei ole mahdollista.