Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haku vuodelle 2020

Vuoden 2020 uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien hakuun on varattu 40 miljoonaa euroa.

Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden mukaisesti tuettavien hankkeiden kategoriat ovat:

1) biojalostamohankkeet

2) kivihiilen ja muiden fossiilisten energialähteiden korvaaminen kaupunkialueilla ja

3) muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet.

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. 

Investointituella halutaan tukea uuden teknologian ratkaisuja

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja tukikäsittelytarpeesta. Alustavan aikataulun mukaan tukipäätökset tehdään syksyllä 2020.

Hakeminen

Haku vuoden 2020 hankkeiksi on sulkeutunut.

Demonstraatiohankehaun ulkopuolelle jäävät pienet, eli max. 5 miljoonan euron hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea TEM/energiatuki.

Hakuohje suuret demot

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh.  029 506 4815
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170