Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haku vuodelle 2021

Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan sellaisia energiatukihankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään 5 miljoonaa euroa. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden mukaisesti tuettavien hankkeiden kategoriat ovat:

1) uusiutuvat liikennepolttoaineet

2) muu kuin polttoon perustuva lämmöntuotanto

3) muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet.

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. 

Edellytyksenä tukiohjelman käynnistymiselle on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 talousarviossa Energiatukimomentille erillisen myöntövaltuuden suurille uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille (60 miljoonaa euroa).

Investointituella halutaan tukea uuden teknologian ratkaisuja

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Hakeminen

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja tukikäsittelytarpeesta. Alustavan aikataulun mukaan tukipäätökset tehdään syksyllä 2021.

Suurten uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden haussa käytetään erillistä tukihakemuslomaketta. Lomake sisältää normaalin energiatukihakemuslomakkeen lisäksi vaikutustenarviointilomakkeen, sekä pohjan hankesuunnitelmalle ja uuden teknologian kuvaukselle. Hakemuslomake ja siinä mainitut pakolliset liitteet lähetetään Business Finlandin sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Muuta kuin ohjeissa pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa.

Hakua koskevan 15.1.2021 järjestetyn webinaarin aineisto on saatavana tämän linkin alta.

Demonstraatiohankehaun ulkopuolelle jäävät pienet, eli max. 5 miljoonan euron hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea TEM/energiatuki.

Hakuohje suuret demot

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh.  029 506 4815
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170