Uusi työaikalaki pähkinänkuoressa

Uusi työaikalaki (872/2019) tuli voimaan 1.1.2020. 

Uusi työaikalaki vastaa työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, kuten ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon yleistymiseen. Työaikalaissa annetaan työpaikoille välineitä tehdä työpaikkakohtaisia työaikaratkaisuja, kuten sopia nykyistä väljemmin liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankin käyttöönotosta. Työaikalain uudistuksella vastataan myös työaikadirektiivin ja sen tulkintakäytännön asettamiin vaatimuksiin. 

Olemme koonneet tälle sivulle uuden työaikalain pääkohdat, ja kuvanneet keskeiset muutokset aiempaan lakiin nähden. Tiedot on koonnut TEM:n hallitusneuvos Tarja Kröger.