Kotouttaminen vaatii sujuvaa yhteistyötä kunnan ja TE-palveluiden välillä

TE-palveluilla on suuri merkitys kotoutumisessa, sillä valtaosa pakolaisista ja muista maahanmuuttajista siirtyy oleskeluluvan saatuaan TE-toimiston asiakkaaksi. Tulijoiden suuri määrä haastaa työllistämispalveluiden toimintamallit.

Uudenmaan TE-toimiston maahanmuuttopäällikkö Tuija Soininen kertoo minkälaisiin toimenpiteisiin Uudellamaalla on ryhdytty tilanteen ratkaisemiseksi.

Uudellamaalla on luotu uusi toimintamalli, jossa maahanmuuttajien työllistymispalveluiden prosesseja on virtaviivaistettu. Uuden toimintamallin tavoitteena on hoitaa asiakkaiden alkuvaiheen palvelut mahdollisimman sujuvasti kunnan ja TE-toimiston välillä; myös yli kuntarajojen.

Yhteistyötä on jo tiivistetty vastaanottokeskusten kanssa. Lähtökohtana on nyt se, että asiakas pääsee TE-toimiston asiakkuuteen kiinni suoraan vastaanottokeskuksessa heti, kun päätös varmistuu. Prosessi käynnistetään siis jo enne kuntapaikan varmistumista.

– Kunnan kannalta tässä on uutta se, että asiakkaat tulevat suoraan vastaanottokeskuksesta palveluidemme piiriin. Olemme käyneet kaikkien Uudenmaan kuntien maahanmuuttopalveluiden ja sosiaalitoimen kanssa neuvotteluja yhteistyöstä ja ohjauksesta. Jos asiakas ehtii muuttaa pois vastaanottokeskuksesta ennen alkukartoitusta, niin kunnasta ohjattaisiin sitten myös meille asiakkuuteen. Se on saatu jo hienosti toimimaan.

Lisäksi on keskusteltu yhteistyömalleista, muun muassa siitä, miten kiiretilanteessa saadaan vaihdettua tietoa eri viranomaisten välillä.