Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki

Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritys, kunta tai muu yhteisö voi hakea investointitukea, jos kyse on yli 5 milj. euron investoinnista, joka koskee:

  • liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa;
  • uuden energiateknologian kokeiluhanketta, joka edistää sähkön- tai lämmön- taikka niiden yhteistuotantoa uusiutuvalla energialla tai muun energiateknologian kaupallista käyttöönottoa.

Investointitukea haetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä.

1. Hakukierros: Investointitukea on haettava viimeistään 18.3.2016. Hakemusta on täydennettävä viimeistään 17.6.2016. Päätökset pyritään tekemään vuoden 2017 alussa.

2. Hakukierros: Investointitukea on haettava viimeistään 20.1.2017. Hakemusta on täydennettävä viimeistään 17.3.2017. Päätökset pyritään tekemään vuoden 2018 alussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää investointituen myöntämisestä vertailemalla haettujen tukimäärien suuruutta, hankkeiden energiavaikutuksia, kustannustehokkuutta, toteutettavuutta, hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa ja teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä muita vaikutuksia.

Investointituki maksetaan hakemuksesta jälkikäteen hankkeen edistymisen ja toteutuneiden maksettujen kustannusten perusteella. Viimeinen maksuerä on lähtökohtaisesti vähintään 20 prosenttia myönnetystä tuesta. Vuonna 2017 tehtyjen tukipäätösten mukainen viimeinen maksuerä maksetaan viimeistään vuonna 2019, ja vuonna 2018 tehtyjen tukipäätösten mukainen viimeinen maksuerä viimeistään vuonna 2020.

Lisätietoja:
Pekka Grönlund
Kati Veijonen