Vuoden 2017 uutiskirjeet

Uutiskirje 20.12.2017

 • Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla
 • Työ- ja elinkeinoministeriö esittää Yksi yhdestä -kokeilun laajentamista
 • Ministerit kutsuivat järjestöt yhteistyöhön: Seksuaalinen häirintä kitkettävä työpaikoilta
 • Kansallisen muotoiluohjelman Muotoile Suomi -väliarviointityö on valmistunut
 • Pohjoismainen yhteistyö kilpailuasioissa tehostuu
 • Yrityskatsaus 2/2017 on ilmestynyt
 • TEM uudistaa organisaatiotaan  

Uutiskirje 14.12.2017

 • Selkeät pelisäännöt nollatuntisopimuksiin
 • Elintarvikeala hakee kasvua ajan trendeistä ja kansainvälistymisestä
 • Matkapaketteja koskeva lainsäädäntö uudistuu heinäkuun 2018 alusta
 • Oppisopimuspaikkojen syntymistä helpotetaan
 • Liikennealan kasvuohjelma vauhdittaa alan yritysvetoista kehitystä
 • Uusi laki helpottamaan matkailulle ja maataloudelle tärkeää kausityötä
 • Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma on valmistunut
 • Ministerit Lindström, Saarikko ja Mattila kutsuvat työmarkkinajärjestöt keskustelemaan seksuaalisesta häirinnästä
 • Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta asetettu toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2020
 • Viranomaiset yhdistivät voimansa ja avasivat yhteisen harmaan talouden verkkosivun

Uutiskirje 7.12.2017

 • Marja-Riitta Pihlman alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäälliköksi 
 • Pekka Timonen työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäälliköksi
 • Mikko Koivumaa työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajaksi
 • Ollaan ihmisiksi -kampanjalla epäasiallista käytöstä vastaan
 • Työn tulevaisuus ja työelämän tasapaino aiheina EU:n neuvostossa
 • Uusimmat Rajojen rikkojat

Uutiskirje 30.11.2017

 • ESA:n avaruuskiihdyttämö avataan Suomeen
 • Matkailualan suhdannenäkymät edelleen erittäin positiiviset
 • EU:lta 2,5 miljoonaa euroa kaupan alalta irtisanottujen tukemiseen
 • Lintilä: Yrittäjyyden edistämisessä painopiste yrittäjyyden uusiin muotoihin
 • INKA-ohjelma on vahvistanut kaupunkien roolia yritysten innovaatiotoiminnassa
 • 60-vuotias Työpoliittinen aikakauskirja juhlii työn merkeissä
 • Työnvälityksen pilottien kokemuksia hyödynnetään kasvupalveluissa
 • Rajojen rikkoja: Lassi Mylläri, lastentarhanopettaja, sosionomi

Uutiskirje 23.11.2017

 • Työttömien työnhakijoiden määrä väheni lokakuussa
 • Uusiutuvan energian osuus väliaikaisesti lievään laskuun vuonna 2016
 • Kasvupalveluyhtiö helpottaa maakuntien ja valtion yhteistyötä
 • Tiilikainen: Pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi perustetaan
 • Talent Boost Summit: Ei kasvua ilman kansainvälisiä osaajia
 • Ministeri Lindström tutustui kotouttamiseen Helsingissä

Uutiskirje 16.11.2017

 • Toimialaraportti: Terveys- ja sosiaalipalveluissa odotettavissa sekä murroksia että mahdollisuuksia
 • Ministeriö tilasi selvitystyön kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytöstä
 • Suomi mukana perustamassa Irti hiilestä -liittoumaa Bonnin ilmastokokouksessa
 • Luonnontuotealalla ennakoidaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta
 • Blogi: Kilpailu- ja kuluttajapolitiikka on myös kasvupolitiikkaa

Uutiskirje 9.11.2017

 • Työmarkkinaennuste: Työllisyyden kasvu vahvistuu ensi vuonna
 • Esitys uusiutuvan energian tuotantotuen tarjouskilpailuista eduskuntaan
 • Terrafamen hanke uraanin talteenottamisesta puhutti yleisöä Sotkamossa
 • EU:ssa syntyi sopu päästökauppadirektiivin uudistamisesta
 • Tutustu rajojen rikkojiin
 • Työllisyys-SIB-hankkeen valmistelu etenee
 • Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta asetettu
 • Seuraa Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan kokousta suorana nettilähteyksenä

Uutiskirje 2.11.2017

 • Terrafame hakee valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenottoon
 • Toimialaraportti: Kiinnostus malminetsintään ennakoi koko kaivostoimialan kasvua
 • Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky
 • Pekkarisesta yritystukien uudistamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja  
 • Eduskunnan kirjastolla kattava tietopaketti työaikalain kokonaisuudistuksesta
 • Jasmiina Kolehmainen kansliapäällikön varjona
 • Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävän osaamiskeskuksen valmistelu täydessä vauhdissa
 • Lausuntopyyntö: Asetusluonnos energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista

Uutiskirje 26.10.2017

 • Työryhmältä kahdeksan avainta: Näin teemme Suomesta tekoälyn huippumaan
 • Ministeri Lintilä: Business Finland parantaa yritysten palvelua
 • Uusi laki avaruustoiminnasta tukee avaruusalan kehittymistä Suomessa
 • Kasvurahastojen Rahasto III käynnistyy 150 miljoonan euron pääomilla edistämään kasvuyritysten rahoituksen tarjontaa
 • Työttömien työnhakijoiden määrä väheni syyskuussa
 • Toimialaraportti: Ohjelmistoala kasvaa vauhdilla, mutta mistä löytyvät tekijät?
 • EU-neuvosto päätti lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä
 • Blogi:Tekoälystä tukiäly
 • Kolumni: Pohjoismainen energiapolitiikka kaipaa tuuletusta
 • Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunta nimitetty  
 • Turvallisuustekniikan neuvottelukunta asetettu

Uutiskirje 19.10.2017

 • Lindström lähetti kunnille kirjeen vammaispalvelujen hankinnoista
 • Työryhmä esittää uuden liikesalaisuuslain säätämistä
 • Uusi palvelu madaltaa yksinyrittäjien rekrytointikynnystä
 • Blogi: Investointi Afrikan julkisiin palveluihin kannattaa
 • Blogi: Pienet yritykset työllistävät – TEM vauhdittaa mikrokasvua
 • Blogi: Luvat ja valvonta -kärkihanke tarjoaa apuja yrityksen arkeen
 • Työpoliittinen aikakauskirja 50 vuotta: Työelämä-teemanumero ilmestynyt

Uutiskirje 12.10.2017

 • Näin syntyy uusia työpaikkoja biotalouden ja puhtaan teknologian asiantuntijoille
 • Älyverkkotyöryhmän väliraportti: Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää
 • Monimuotoista kaupunkipolitiikkaa tarvitaan tukemaan seutukaupunkien elinvoimaa
 • Blogi: Energiansäästö on keskeinen keino kasvihuonepäästöjen vähentämisessä
 • Blogi: Patentointi antaa viitteitä kilpailukyvystä ja yritysten toimintaympäristön kehityksestä
 • Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista viimeistelyssä
 • Hae TEM:n järjestöavustusta 10.11.2017 mennessä
 • Blogi: Tutkimus on laskeutumassa norsunluutornistaan
 • Tilaa maakuntauudistusuutiset sähköpostiin

Uutiskirje 6.10.2017

 • Kokemukset työttömien haastatteluista myönteisiä
 • Tiilikainen avaamassa Fortumin ensimmäistä e-latausasemaa Intiaan
 • Monikulttuurisuudessa menestyneet yritykset palkittiin
 • Liikennealan kasvuohjelmalla kootaan yhteen alan suomalainen huippuosaaminen
 • Blogi: Jakamistalouden haasteet eivät ratkea itsestään
 • Tem osallistuu energiansäästöviikkoon 9.–15.10.
 • Suomesta vetovoimaisin ja osaavin kokeilu- ja innovaatioympäristö – Tutkimus- ja innovaationeuvosto päätti visiosta ja tiekartasta
 • Raportti: Yhdysvaltain mahdolliset kauppapoliittiset toimet vaikuttaisivat myös Suomeen
 • Älyverkkotyöryhmän väliraportti julkaistaan 9.10.2017
 • Work Up: Miten kasvua kiertotaloudesta? 12.10.2017
 • Talent Boost Summit 22.11.

Uutiskirje 28.9.2017

 • Hallitus asetti yritystukien uudistamista koskevan työryhmän
 • Työttömien työnhakijoiden määrä väheni elokuussa
 • Blogi: Kaupunkien merkitys kasvulle kiistaton
 • Vientiteollisuus vetää kaikkia alueita kasvuun
 • Kansainvälisistä pk-yrityksistä 45% aikoo panostaa vientiin entistä enemmän seuraavan vuoden aikana
 • Vilhartti Hanhilahti ministeri Tiilikaisen energia-asioista vastaavaksi erityisavustajaksi
 • EU-vieraille saappaat jalkaan ja kypärät päähän
 • Merimiesasiain neuvottelukunta asetettu
 • Work Up: Miten kasvua kiertotaloudesta 12.10.2017

Uutiskirje 21.9.2017

 • Budjetista lisäpanoksia elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja uudistumiseen
 • Tukea työttömille yritystoiminnan aloittamiseen ja alueelliseen liikkuvuuteen
 • Ammattibarometri: Työvoimapula lisääntynyt ─ suurta alueellista vaihtelua ammateissa
 • Matkapakettia ostavan kuluttajan turva paranee
 • Blogi: Yrittämisen kynnys matalammaksi
 • Team Finland avasi ovia Etelä-Afrikan energiamarkkinoille
 • Energiaministerit keskustelivat sähkömarkkinauudistuksesta

Uutiskirje14.9.2017

 • EU:lta 3,5 miljoonaa euroa Microsoftilta irtisanottujen tukemiseen
 • Pk-yritysten usko tulevaan edelleen vahvistunut
 • Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut työaikalain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun aikataulun
 • Blogi: Kestävän kasvun politiikkaa - tehdään maailmasta parempi!
 • Toimialojen näkymät -katsaukset julki 17.9.
 • TEM:n hankkeet entistä paremmin esillä verkossa
 • Kuulemistilaisuus tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta

Uutiskirje 7.9.2017

 • Työllisyysmäärärahoja kohdennetaan työttömien palveluihin
 • Hallitus nosti matkailun kasvun jatkumisen kärjekseen
 • Vuonna 2016 syntyi 252 000 uutta työpaikkaa – rekrytointiongelmia kuitenkin esiintyi
 • Ministerit Lintilä ja Lindström Yrittäjän päivänä: Tarvitsemme lisää nuoria yrittäjiä
 • Maakuntien hyte-kierros alkoi
 • Työryhmä esittää kehittämistoimia maahanmuuttajien koulutuspolkuihin ja siirtymiin
 • Kattava verkkojulkaisu maahanmuuttajayrittäjyyden tukemiseksi
 • Monia julkaisuja valmisteilla toimialapalvelussa

Uutiskirje 1.9.2017

 • TEM:n talousarviossa erityispanostukset nopeaan työllistymiseen
 • Uudet koulutusohjelmat vastaavat rakennusteollisuuden osaajapulaan
 • Blogi: Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksia jatketaan täysillä, lisäaika hyödynnetään valmistelussa
 • Kolumni: TEM valmistautuu ydinlaitosten luvittamiseen
 • Kasvupalvelun tekijät rakensivat Suomen mallia Säätytalolla
 • TE-palvelutyytyväisyys: Työnhakijoista 50% pitää määräaikaishaastatteluja hyödyllisenä
 • Kiinan energiaministeri Nur Bekri vierailee Suomessa
 • Miten yrityksesi saa uutta potkua? Suomi.fi mukana Yritys2017-tapahtumassa
 • Tekoälyn peruskurssi katsottavana verkossa
 • Osallistu kyselyyn: Miten teemme Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaan?

Uutiskirje 24.8.2017

 • Esko Aho esittää siltasopimusta varmistamaan
 • Lounais-Suomen kasvua
 • Syyskuun alussa katto sähkönsiirtomaksujen kohtuuttomille kertakorotuksille, maakaasumarkkinat avataan kilpailulle 2020  
 • Työpaikoista iso osa on ”superduuneja”, joissa
 • työelämä on erinomaista
 • Työttömien työnhakijoiden määrä väheni heinäkuussa
 • Tekoäly TEM:n pääteemana avoimien ovien päivässä Säätytalolla
 • Esitys: ydinturvallisuusdirektiivi käytäntöön ydinenergialain muutoksella
 • Kuluttaja-asiain neuvottelukunta asetettuuluttaja-asiain neuvottelukunta asetettu
 • Blogi: Perä jää! Suomi ei pysy Ruotsin kasvuvauhdissa
 • Osallistu ideatehtailuun: Kasvua alustataloudella!

Uutiskirje 17.8.2017

 • Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2018 talousarvioehdotus: Kasvun edellytyksiä rakentamassa
 • Antti Neimala Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtajaksi
 • Patentti- ja rekisterihallitus täyttää 75 vuotta
 • Blogi: Terveysalan menestyksen avaimet ovat omissa käsissämme
 • Osallistu ideatehtailuun: Kasvua alustataloudella!
 • TEM:llä tekoälykurssi valtioneuvoston avoimissa ovissa 26.8.
 • Arctic Energy Summit 2017 Helsingissä 18.– 20.9.

Uutiskirje 21.6.2017

 • Pitkäaikaistyöttömyys väheni edelleen toukokuussa
 • Ministeri Tiilikainen: Ollilalta hyvä esitys Pohjoismaiden yhteisestä energiavisiosta
 • Suomen EU-rahoitteinen hanke onnistui: Yli 90 prosenttia Broadcomilta irtisanotuista työllistynyt
 • Valtioneuvostolta suostumus Baltic Connector Oy:n rakentamishankkeelle
 • TEM pyytää lausuntoja avaruustoimintaa koskevasta lakiluonnoksesta
 • VTT hakee valtioneuvostolta lupaa tutkimusreaktorin
 • käytöstä poistoon
 • Tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksia selvitetty
 • Työpoliittinen aikakauskirja täyttää 60 vuotta ja on osa Suomi 100 -ohjelmaa
 • Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankehaku käynnistynyt

Uutiskirje 15.6.2017

 • Suomalaisyritykset ja kunnat säästävät energiakuluissa satoja miljoonia vuodessa
 • Väliaikainen ilmoitusvelvollisuus sote-toimialan yrityskaupoille
 • Ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuvat maahanmuuttajat työllistyvät muita paremmin
 • Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ennakkoilmoitus käyttöön syyskuusta lähtien
 • Suomi ILOn hallintoneuvostoon
 • Itämeren valtiot käynnistävät yhteistyön työvoima- ja työllisyyskysymyksissä
 • Elinkeinoministeri Lintilä: Kasvua ja uudistumista kumppanuuksista
 • Merityön liikkeen luovutusta koskevat säännökset muuttuvat
 • TEM pyytää lausuntoa jakamistalouden haasteista ja kehittämistarpeista
 • Uusi julkaisu: Alueen vahvuuksien analyysi
 • Sivustot auttavat löytämään Loma-Suomesi

Uutiskirje 9.6.2017

 • OECD suosittelee: Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa on kehitettävä kokonaisuutena
 • ESA:n pääjohtajan Suomen vierailun tuliaisina päätös avaruuskiihdyttämöstä
 • Maakuntauudistus: hallitus valtuutti kahden palvelukeskuksen perustamisen
 • Astanan maailmannäyttely avautuu 10.6. – Suomesta mukana 70 yritystä
 • Valtakunnansovittelija Minna Helle on uudenlaisen viestintäkulttuurin edelläkävijä
 • Suomen valtuuskunta ILO:n hallintoneuvoston kokoukseen
 • Turvallisuustekniikan neuvottelukuntaa koskevaa sääntelyä uudistettiin
 • TEM jälleen mukana kesän SuomiAreenassa
 • Culture EDEN Finland 2017: haussa nouseva kulttuurimatkailukohde

Uutiskirje 2.6.2017

 • Maahanmuuttajien työllistymistä nopeutetaan uusilla panostuksilla
 • Smart Regions 2.0: Alueet etsivät omia vahvuuksiaan
 • Julkaisu: Suomi on biotalouden uusien innovaatioiden edelläkävijä
 • Työryhmä ehdottaa helpotuksia kaupparekisteri-ilmoituksiin
 • TEM isännöi EU:n pimeän työn torjuntaan liittyvää foorumia
 • Blogi: Aktiivisen työnhaun mallissa ei tingitä työttömien palveluista
 • World Circular Economy Forum Helsingissä

Uutiskirje 24.5.2017

 • Pitkäaikaistyöttömyys väheni huhtikuussa
 • Laki päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoinnista voimaan 
 • Suomen ja Saudi-Arabian talouskomissio kokoontui Helsingissä
 • Sinisen biotalouden rahoitushaku auki
 • Nopeutettu asiantuntijoiden työvoimakoulutusmalli kasvualoille
 • Tommi Muilu Hämeen ja Jaakko Ylinampa Lapin ELY-keskuksen ylijohtajaksi
 • Uuden työn ja yrittäjyyden pilotti tukee itsensätyöllistämistä
 • Huoltovarmuuskeskukselle hallitus toimikaudeksi 2017–2020
 • Teollisoikeusasiamieslautakunta asetettu

Uutiskirje 18.5.2017

 • Ministeri Lintilä: Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa
 • EU:lta 2,6 miljoonaa euroa Nokian irtisanottujen tukemiseen
 • Kansainväliset osaajat vauhdittamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
 • Maakuntien rahoituslakia täydennetään kattamaan kaikki maakuntien tehtävät
 • Work Up! Robotti työkaverina -seminaari 23.5.2017

Uutiskirje 11.5.2017

 • Lakiesitys: maakaasumarkkinat avataan kilpailulle vuonna 2020
 • Työmarkkinaennuste: Työttömyys laskee voimakkaasti
 • Luonnontuotealan raportti: mustikalla maailmalle ja metsät luomuksi
 • Ministeriö kokeilee yksi yhdestä -periaatetta yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi
 • Kolumni: Kilpailusta dynamiikkaa kaasumarkkinoille
 • Ministeri Lindström tutustuu maahanmuuttajien kotouttamisen toimijoihin Yhdysvalloissa
 • Mikä lasketaan jatkossa aktiiviseksi työnhauksi?
 • TEM laati oppaan uuden hankintalain velvoitteesta vaatia rikosrekisteriote tarjouskilpailuissa
 • Innovatiivisiin julkisiin hankintoihin vauhtia valtionhallinnossa

Uutiskirje 5.5.2017

 • Työttömiä kannustetaan entistä aktiivisempaan työnhakuun ja yrittäjyyteen
 • Muutoksia TEM:n ministerien työnjaossa
 • Uusi kotoutumislaki vastaa maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistukseen
 • Uusimaa on Suomen matkailukysynnän veturi
 • Yritystukien virkamiesselvitys hyvä pohja budjettiriiheen tähtäävälle jatkotyölle
 • 30 miljoonan enkelirahasto syntyi - osaamista ja pääomaa aloittaville yrityksille
 • Ministeri Lindströmin erityisavustaja jatkaa tehtävissään
 • Toimialojen tilannekatsaukset julki 10.5.  
 • Ideoi kanssamme kasvun tekijöitä!

Uutiskirje 28.4.2017

 • Talouden ja työllisyyden kasvuun vauhtia hallituksen puoliväliriihestä
 • Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi laskuaan maaliskuussa
 • 150 miljonaa lisärahaa pk-yritysten investointeihin ja kilpailukykyyn
 • Puutuoteteollisuuden pk-yritysbarometri: Valoa ja haasteita
 • Miten Suomen työmarkkinoita kannattaisi uudistaa?
 • Esiselvitys kartoittaa näkemyksiä ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten tuen ja asumisen hallinnoinnista
 • Asiakkaat ovat tyytyväisiä ELY-keskusten palveluihin
 • Blogi: Perloksesta Anttilaan – Euroopan globalisaatiorahasto 10 vuotta
 • Työmarkkinatori etsi uusia innovaatioita tulevaisuuden rekrytointiin Ultrahackissa

Uutiskirje 6.4.2017

 • Yrityssopimuksilla lisää vientiä ja investointeja Kiinan ja Suomen välille Yrityssopimuksilla lisää vientiä ja investointeja Kiinan ja Suomen välille
 • Merityön liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi
 • Ministerit Lintilä ja Shan: Panostuksia innovatiiviseen liiketoimintaan
 • Työpoliittinen aikakauskirja täyttää 60 vuotta
 • Työelämän kehittäminen on kasvupolitiikan kovaa ydintä
 • Hallitus nimitti valtuuskunnan ILO:n työkonferenssiin
 • Yrittäjän digikoulu aloitti Mikkelissä

Uutiskirje 30.3.2017

 • Tekes ja Finpro yhdistetään, ulkoministeriön rooli vienninedistämisessä vahvistuu
 • Ammattibarometri: Työvoimapula laajenee uusiin ammatteihin
 • Rakennerahasto-ohjelman arviointi alkaa
 • Blogi: Yhteisiä eurooppalaisia arvoja on puolustettava joka päivä
 • Kasvun avain on ekosysteemipolitiikka
 • Kasvupalvelut: vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden palveluprosessien suuntaviivat alkavat muodostua
 • Blogi: TEM käynnistää sähkömarkkinoiden datahubia koskevan lainvalmistelun
 • Minkälaisia yritys- ja työnhakijapalveluja tulevaisuudessa tarvitaan?
 • Päivitys yrittäjyyspaketista ministeri Lintilän johdolla
 • Yrittäjän digikoulu alkaa Mikkelistä

Uutiskirje 23.3.2017

 • Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun helmikuussa
 • Ministeri Lintilä: Valmetin autotehdas työllistää yli kaikkien odotusten
 • Yrittäjän digikoulu auttaa Suomea digiaikaan
 • Lakiluonnos startup-yrittäjien ja ulkomaisten asiantuntijoiden oleskeluluvista lausunnolle
 • TEMatiikkaa-blogi: Pykälät edellä avaruuteen
 • Esko Aho selvityshenkilöksi Varsinais-Suomen positiiviseen rakennemuutostilanteeseen
 • Haussa menestyvä monikulttuurinen yritys

Uutiskirje 16.3.2017

 • Työryhmä esittää muutoksia kilpailulakiin
 • Työmarkkinatorista rekrytoinnin kohtaamispaikka
 • Eurooppalaisen yrittäjyyspalkinnon haku on taas avautunut
 • CITIZEN*SHIP -kaupunkikehittämisen foorumi Kotkassa 11.–12.5.2017

Uutiskirje 9.3.2017

 • Yhteistyöllä laadukkaampaa tutkimusta ja uusia innovaatioita
 • Hallitus esittää nopeutettua asiantuntijoiden työvoimakoulutusmallia kasvualoille
 • Tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutusten selvitykset alkavat
 • Selvitys: Metallinjalostuksen sähkönkulutus säilynee ennallaan vuoteen 2030 saakka
 • Investointeja ihmisiin – Euroopan sosiaalirahasto juhli 60 vuottaan
 • GTK:n uusi johtokunta asetettu
 • Blogi: Yritykset tarvitsevat laadukkaita testaus- ja kehitysympäristöjä uudistuakseen
 • Osallistu ideatehtailuun: Kasvua verkostoilla
 • Robotisaatio säilyttää työpaikkoja Suomessa

Uutiskirje 2.3.2017

 • Maakuntauudistus ja uudet kasvupalvelut mahdollistavat kasvun koko Suomessa
 • Ministeri Lintilä ja komissaari Arias Cañete keskustelivat Brysselissä bioenergiasta
 • Blogi: Team Finland -verkoston kehittäminen oikealla tiellä
 • Kasvualojen tilannekatsaukset julki
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallitus nimetty

Uutiskirje 23.2.2017

 • Työttömyys väheni tammikuussa
 • Hallituksen esitys kaivoslain muuttamisesta eduskunnalle
 • Ministeri Lintilä blogissa: Työmarkkinarauhaa tarvitaan
 • Katsaus: Digitalisaation työllisyysvaikutukset vaikeasti ennustettavissa
 • Komissio: Suomen makrotaloudelliset epätasapainotilat korjaantumassa
 • Tekesin johtokunnan varapuheenjohtaja vaihtuu
 • Tekesin johtokunnan varapuheenjohtaja vaihtuu
 • TEM esittelee tulevien maakuntien kasvupalveluja piirrosvideolla
 • Ideatehtailu jatkuu!

Uutiskirje 16.2.2017

 • Saksalaisen kauppakamarin ulkomaanverkosto suomalaisten yritysten käyttöön
 • Työolobarometri: Digitalisaatio etenee työelämässä ennätysvauhtia
 • Lintilä: Pk-yritysten usko tulevaan on kohentunut nopeasti
 • Selvitys: Itsensätyöllistäminen yleistyy, mutta jakamistaloutta hyödynnetään vielä vähän
 • Teslan saamiseksi Suomeen tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä
 • Selvitys: Suomi tarvitsee menestyviä innovaatioekosysteemejä
 • ESR 60 vuotta: Investointeja ihmisiin
 • Osallistu ideatehtailuun: kasvua digitalisaatiolla
 • Valtion erityisavustust myönnettiin 10:lle kotouttamistyötä tukevalle järjestöhankkeelle
 • TEMatiikkaa-blogi: Kasvua kohtaamisista, vuoropuhelulla vaikuttavuutta
   

Uutiskirje 9.2.2017

 • Tutkimusryhmä esittää Suomeen uutta osallistavan sosiaaliturvan mallia
 • OECD: Suomi tarvitsee uuden kansallisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vision
 • Lintilä kahden yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi
 • TEM varautuu merkitsemään Terrafame Groupin osakkeita 22,5 miljoonalla eurolla
 • Terveysalan kasvustrategian uutiskirje ilmestynyt

Uutiskirje 2.2.2017

 • Hallitus jakoi 357 miljoonaa euroa kasvun vauhdittamiseen
 • Yliopistot yhteistyöhön: SPARK vauhdittaa terveysalan tutkimuslähtöisten yritysten kasvua
 • TEM tukee yhtätoista energian kärkihanketta vuonna 2017
 • Made by Finland -kampanja kysyy: Mistä voimme olla erityisen ylpeitä?
 • Kolumni: EU:n energiapakettia aletaan sorvata – Suomen kannat täsmennetty
 • Blogi: Vastuullisuusraportointi muuttui velvollisuudeksi – miten tästä eteenpäin?
 • Marja-Riitta Pihlman yritys- ja alueosaston johtoon
 • Vienti kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä yli 2,6 miljardia euroa

Uutiskirje 26.1.2017

 • Jatkovalmistelu käynnistynyt työryhmän esityksestä siirtää TE-toimistojen työttömyysturvatehtävät työttömyysetuuden maksajille
 • Teknologiahuiput yhteistyöhön Suomen kilpailukyvyn kiihdyttämiseksi – Reboot Finland D-DAY
 • TVO hakee käyttölupaa OL1 ja OL2 -laitosyksiköille vuoden 2038 loppuun asti
 • Ministeri Lintilä: Helppokäyttöistä EU-rahoitusta pk-yrityksille
 • Työttömyys väheni joulukuussa
 • Aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki etenemässä lausunnoille helmikuun lopulla

Uutiskirje 19.1.2017

 •  #Lomahaaste: Löydä Suomesi - matkailun haastekampanja käynnistyi
 • Globaali kilpailu haastaa elintarvikeketjun kilpailukyvyn
 • Työllisyys- ja työttömyysetuus-määrärahoja jaettiin ELY-keskuksille
 • TEM merkitsee Terrafame Groupin osakkeita 77,5 miljoonalla eurolla
 • Eurosta viis -kampanja kannustaa työpaikkoja kehittämispolulle
 • Jari Gustafsson blogissa: Työ ja toimeentulo luovat turvallisuutta
 • Valtakunnansovittelijan toimiston vuosikatsaus: Vuonna 2016 historiallisen vähän työriitoja
 • 75 suomalaista yritystä talviurheiluviikolla Pekingissä
 • This is FINLAND Magazine porautuu jäätävään osaamiseen
 • TEMatiikkaa-blogi: Palvelut kasvun lähteenä
 • Kotouttaminen on kumppanuutta -seminaarissa pohdittiin hyviä malleja, etsittiin ratkaisuja ja verkostoiduttiin

Uutiskirje 12.1.2017

 • Brändiryhmä esittää: hyvästä työelämästä kilpailutekijä Suomelle
 • Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorit  maakunnissa aloittaneet työnsä
 • Yrityskatsaus 2/2016 on ilmestynyt
 • Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimus julkistetaan
 • Suomen ja Venäjän väliset ulkorajayhteistyöohjelmat käynnistyvät
 • Politiikkasuosituspaperi paikkaperustaisesta aluekehittämisestä ilmestynyt

Uutiskirje 5.1.2017

 • Mika Lintilä aloitti elinkeinoministerinä
 • Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla
 • Sähköjärjestelmä toimii normaalisti – kulutus tänään yli 14 000 MW
 • Uudistetut Team Finland -kasvuohjelmat tuovat selkeyttä asiakkaille
 • Uudistettu hankintalaki voimaan
 • Maksuhyvitys audiovisuaalisten tuotantojen rahoittamiseen