Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohjausryhmä

Vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen ohjausryhmän tehtävänä on tukea vaikuttavuusinvestoimisen markkinan kehittymistä Suomessa. Ohjausryhmän jäsenet edustavat kattavasti vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemiä.

Sitra kutsui syksyllä 2015 koolle ensimmäisen vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen ohjausryhmän ja sen puheenjohtajaksi ylijohtaja Pentti Pikkaraisen. Keväällä 2018 aloittaneen toisen ohjausryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin Tesin kehitysjohtaja Henri Grundstén. Tuolloin ohjausryhmä asetti yhdeksi tavoitteekseen vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen osaamiskeskuksen aikaan saamisen vuoteen 2020 mennessä.

Keväällä 2018 toimintansa aloittanut ohjausryhmä jatkaa, joitakin jäsenmuutoksia lukuun ottamatta, samana ja TEM:n (Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen) nimeämänä vuoden 2021 loppuun asti.

Global Steering Group for Impact Investment

Suomi hyväksyttiin kesällä 2017 kuudentena Euroopan maana jäseneksi Global Steering Group for Impact Investment (GSG) –järjestöön, johon kuuluu nykyisin hieman yli 30 maata ja Euroopan Unioni. Sir Ronald Cohenin johtama järjestö työskentelee vaikuttavuusinvestoimisen ajattelun, käytännön toteutustapojen ja vaikuttavuuslähtöisen toiminnan edellyttämän ekosysteemin kehittämiseksi.

Suomen yhteys järjestöön toimii Vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen ohjausryhmän kautta, jonka toimintaa koordinoivana sihteeristönä toimii Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus.

GSG syntyi vuonna 2013, kun Iso-Britannian silloinen pääministeri David Cameron käynnisti G7-maiden selvityksen vaikuttavuusinvestoimisen hyödyntämismahdollisuuksista. Selvitystyötä johti Sir Ronald Cohen.

Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohjausryhmä 1.3.-31.12.2021:

 • Henri Grundsten, kehitysjohtaja, Tesi; puheenjohtaja
 • Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos, valtiovarainministeriö
 • Jenni Airaksinen, yliopistolehtori, Tampereen korkeakouluyhteisö 
 • Jani Kempas, johtaja (vaikuttavuussijoittaminen), FIM Varainhoito Oy
 • Terhi Kilpi, TKI-ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, FIBS
 • Ulla Nord, toimitusjohtaja, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry
 • Mika Pyykkö, johtaja, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus; siht.
 • Pekka Samuelsson, sijoitusjohtaja, Taaleri Oyj
 • Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
 • Vesa Silfver, toimitusjohtaja, Motiva Oy
 • Jussi Toppila, johtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Sami Tuhkanen, rahoitusjohtaja, Sitra
 • Jari Vaine, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
 • Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Elo