Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen tehtävät

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen tärkein tehtävä on auttaa julkishallinnon toimijoita vaikutusten eli lopputuloksen hankinnassa. Työkaluna tässä voidaan käyttää esimerkiksi SIB-mallia eli tulosperusteista rahoitussopimusta.  

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2020. Se sijaitsee hallinnollisesti työ- ja elinkeinoministeriössä, mutta palvelee koko julkista sektoria.

Olennaista on, että julkinen sektori määrittelee haluamansa lopputuloksen, ei sen tuottamisen tapaa ja maksaa vain, jos lopputulokseen päästään todistetusti. Näin voidaan löytää uudenlaisia tuloksellisia toimintatapoja.

Kohdistamalla hankintoja ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan ehkäistään inhimillisten ja ympäristöllisten ongelmien syntymistä ja syvenemistä sekä säästetään julkisia varoja.

Vaikutuksia suoritteiden sijaan

Käytännössä osaamiskeskus auttaa julkisen sektorin organisaatioita tunnistamaan, milloin vaikutusten hankintaa kannattaa hyödyntää ja arvioimaan, millaista hyvinvointia ja taloudellista hyötyä sillä on mahdollista saavuttaa.

Tämä yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus edellyttää haasteen monipuolista ymmärtämistä – taustalla olevien juurisyiden ja niihin vaikuttamiseksi tarvittavien muutosten hahmottamista. Sen perusteella julkinen sektori voi määrittää saavutetuista vaikutuksista maksettavan palkkion ja mittarit, joilla niiden syntyminen osoitetaan.

Tukea koko vaikuttavuussijoittamisen markkinalle

Vaikka osaamiskeskuksen päätehtävä on tukea julkista sektoria vaikutusten hankinnassa, se tekee yhteistyötä myös muiden vaikuttavuusinvestoimisen keskeisten toimijoiden, kuten sijoittajien ja palveluntuottajien, kanssa vaikuttavuusinvestoimisen markkinan kasvattamiseksi.