Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen tärkein tehtävä on auttaa julkishallinnon toimijoita vaikutusten eli lopputuloksen hankinnassa. Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2020. Se sijaitsee hallinnollisesti työ- ja elinkeinoministeriössä, mutta palvelee koko julkista sektoria.

Osaamiskeskus toimii myös yhteistyössä muiden vaikuttavuusinvestoimisen keskeisten toimijoiden, kuten sijoittajien ja palveluntuottajien kanssa vaikuttavuusinvestoimisen koko markkinan kasvattamiseksi.