Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen tärkein tehtävä on auttaa julkishallinnon toimijoita vaikutusten eli lopputuloksen hankinnassa.

Osaamiskeskus toimii myös yhteistyössä muiden vaikuttavuusinvestoimisen keskeisten toimijoiden, kuten sijoittajien ja palveluntuottajien kanssa vaikuttavuusinvestoimisen koko markkinan kasvattamiseksi.

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus on toiminut vuodesta 2020 lähtien työ- ja elinkeinoministeriössä. 1.4.2022 alkaen osaamiskeskus jatkaa työtä julkisen sektorin vaikuttavuusosaamisen kehittämiseksi osana valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan toimintaa: TEM:n uutinen.

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija heli.litja(at)motiva.fi
asiantuntija santtu.hakola(at)motiva.fi