Sopimuksettoman eron vaikutukset kansalaisille

Työvoiman vapaan liikkuvuuden osalta ”hard brexit” johtaa siihen, että Britannian kansalaiset muuttuvat Brexitin tullessa voimaan kolmansien maiden kansalaisiksi, joiden maassaolon ja työnteko-oikeuden sekä yhdenvertaisen kohtelun osalta säädöspohjaksi vaihtuvat EU:n vapaan liikkuvuuden säännöstön sijasta EU:n maahanmuuttodirektiivit sekä kansallinen lainsäädäntö.

Suomessa sopimukseton Brexit koskee noin 5 000 täällä asuvaa Britannian kansalaista.  Heidän osaltaan valtioneuvosto antoi 7.2.2019 eduskunnalle esityksen erillislaiksi, jonka mukaan sopimuksettoman eron tilanteessa Britannian kansalaisiin sovellettaisiin määräajan ulkomaalaislain 10-lukua. Siten Britannian kansalaiset rinnastettaisiin EU-kansalaisiin oleskelu-, työnteko- ja ammatinharjoittamisoikeuden osalta.

Ilman tätä lakia Suomessa asuvat työttömät Britannian kansalaiset ja pienituloiset eläkeläiset eivät voisi saada oleskelulupaa, ellei heillä olisi jotain muuta erityistä oleskeluluvan myöntöperustetta, kuten perhesidettä. Erillislaki mahdollistaa samalla myös sen, että työttömät britit voivat saada julkisia työvoimapalveluita ja säilyä työttömyysetuuksien piirissä.

Linkit

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun (7.2.2019)

Kuluttaja-asiat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on laatinut yhteistyössä Euroopan kuluttajakeskuksen kanssa tietopaketin, joka käsittelee kuluttajan oikeuksia etenkin sopimuksettomassa Brexitissä. Sopimukseton Brexit vaikuttaisi monin tavoin etenkin matkustamiseen ja verkko-ostamiseen liittyviin kuluttajien oikeuksiin. Tietopaketissa kerrotaan myös, mitkä tahot auttavat kuluttajaa kuluttajan oikeuksiin liittyvissä Brexit-aiheissa.

Tietopaketti löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta 

EURES

Yhdistynyt kuningaskunta putoaa Brexitin myötä pois julkisten työnvälityspalveluiden EURES-verkostosta. Suomessa asuvien brittikansalaisten vapaan liikkuvuuden oikeuteen ei vaikuta heidän oleskeluaan ja työnteko-oikeuttaan koskeva erillislaki, koska se soveltuu vain Suomessa asuviin. Suomessa laillisesti asuvat Britannian kansalaiset voivat käyttää Suomen EURES-verkoston palveluja siltä osin, kuin niitä voivat käyttää muutkin kolmansien valtioiden kansalaiset.

EURES