Sopimuksettoman eron vaikutukset kansalaisille

Työvoiman vapaan liikkuvuuden osalta ”hard brexit” johtaa siihen, että Britannian kansalaiset muuttuvat Brexitin tullessa voimaan kolmansien maiden kansalaisiksi, joiden maassaolon ja työnteko-oikeuden sekä yhdenvertaisen kohtelun osalta säädöspohjaksi vaihtuvat EU:n vapaan liikkuvuuden säännöstön sijasta EU:n maahanmuuttodirektiivit sekä kansallinen lainsäädäntö.

Myös britannialaisten yrittäjien tai itsenäisten ammatinharjoittajien vapaa liikkuvuus EU:n alueella päättyy.

Suomessa asuvien Britannian kansalaisten rekisteröidyttävä ennen eroa

Suomessa sopimukseton Brexit koskee noin 5 000 täällä asuvaa Britannian kansalaista. Heidän osaltaan tasavallan presidentti vahvisti 29.3.2019 valtioneuvoston esityksestä erillislain, joka turvaa rekisteröityneiden brittikansalaisten oleskeluoikeuden Suomessa vuoteen 2020 asti.

Erillislakia sovelletaan Britannian kansalaiseen (ja hänen perheenjäseneensä), joka:

  • on saapunut Suomeen ennen Britannian sopimuksetonta eroa EU:sta ja
  • on rekisteröinyt oikeutensa oleskella Suomessa tai jättänyt sitä koskevan rekisteröintihakemuksensa ennen Britannian eroa.

Britannian kansalaisia kehotetaan rekisteröimään oleskeluoikeutensa mahdollisimman pian Maahanmuuttovirastossa, sillä rekisteröityneet Suomessa asuvat Britannian kansalaiset voivat jatkaa oleskeluaan, asumistaan, työntekoaan ja opiskeluaan sekä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksiaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Eropäivän jälkeen Britanniasta tulee niin sanottu kolmas maa ja sen kansalaisista kolmannen maan kansalaisia. Eropäivän jälkeen Suomeen saapuneiden Britannian kansalaisten oleskelu ja työnteko Suomessa edellyttää oleskelulupaa. Tämä koskee myös ennen eropäivää Suomessa oleskelleita rekisteröinnin tekemättä jättäneitä Britannian kansalaisia.

Mikäli Brexit toteutuu ilman erosopimusta:

  • työnantaja voi varmistautua ulkomaalaislain edellyttämällä tavalla Britannian kansalaisen työnteko-oikeudesta pyytämällä työntekijältä selvityksen oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, mikäli kyseessä on jo ennen eropäivää maassa oleskelevasta Britannian kansalaisesta.
  • Mikäli maassa oleskeleva ei ole rekisteröinyt oleskeluoikeuttaan ennen eropäivää, hän tarvitsee työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan tai yrittäjän oleskeluluvan. 

Lisätietoja:

Maahanmuuttovirasto: Brexit toteutuu aikaisintaan 12.4. - rekisteröityneiden brittien oleskeluoikeus turvataan vuoden 2020 loppuun (29.3.2019)

Sisäministeriö: Rekisteröityneiden brittien oleskeluoikeus turvataan vuoden 2020 loppuun (28.3.2019)

Kuluttaja-asiat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on laatinut yhteistyössä Euroopan kuluttajakeskuksen kanssa tietopaketin, joka käsittelee kuluttajan oikeuksia etenkin sopimuksettomassa Brexitissä. Sopimukseton Brexit vaikuttaisi monin tavoin etenkin matkustamiseen ja verkko-ostamiseen liittyviin kuluttajien oikeuksiin. Tietopaketissa kerrotaan myös, mitkä tahot auttavat kuluttajaa kuluttajan oikeuksiin liittyvissä Brexit-aiheissa.

Tietopaketti löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta 

EURES

Yhdistynyt kuningaskunta putoaa Brexitin myötä pois julkisten työnvälityspalveluiden EURES-verkostosta. Suomessa asuvien brittikansalaisten vapaan liikkuvuuden oikeuteen ei vaikuta heidän oleskeluaan ja työnteko-oikeuttaan koskeva erillislaki, koska se soveltuu vain Suomessa asuviin. Suomessa laillisesti asuvat Britannian kansalaiset voivat käyttää Suomen EURES-verkoston palveluja siltä osin, kuin niitä voivat käyttää muutkin kolmansien valtioiden kansalaiset.

EURES