Sopimuksettoman eron vaikutukset yrityksille

Elinkeinon harjoittamisen oikeus

ETA-alueella asuva henkilö, suomalainen yhteisö ja sivuliikkeen Suomessa rekisteröitynyt yhteisö, jolla on kotipaikka ETA-alueella, on oikeutettu harjoittamaan elinkeinoa Suomessa. Elinkeinon harjoittamisen oikeus ei riipu henkilön kansalaisuudesta.

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisen sopimuksettoman eron tilanteessa yritysten tulee arvioida yritysten vastuuhenkilöitä koskevien asuinpaikkavaatimusten vaikutuksia. Vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee asua ETA-alueella.

Lue Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta, miten Brexit vaikuttaa

  • kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyyn
  • asuinpaikkaa koskeviin poikkeuslupiin.

Tavaramarkkinat

Tavaramarkkinat, etenkin vaativampien teknisten laitteiden osalta ovat hyvin yhdentyneet – raaka-aineet, komponentit, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet liikkuvat laajasti. Jos tuotteita tuodaan EU-alueelle, niiden pitää olla EU:n vaatimustenmukaisia. Standardisointi tapahtuu omissa kansainvälisissä ja eurooppalaisissa organisaatioissaan.

llmoitetut laitokset ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, jotka testaavat, tarkastavat ja sertifioivat tuotteita. Ilmoitetuilla laitoksilla on merkittävä rooli markkinoille saatettavien tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa sekä kaupan luottamuksen tuottajina.

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitettujen laitosten antamat todistukset tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta eivät käy enää EU-alueella, kun Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen, ns. kolmas maa. Brexit ei vaikuta tuotteisiin, jotka on tuotu markkinoille ennen eroamispäivää sillä Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitettujen laitosten ennen Brexitiä antamat todistukset tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta kelpaavat myös eron jälkeen.

Brexit on haaste yrityksille, jotka tähän asti ovat toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Jos yritys käy jatkossa kauppaa Britannian kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia.

Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä kaupankäynti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa edellyttää ja mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Lisätietoa löytyy Tullin verkkosivuilta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sivuilta ja kemikaaleista Euroopan Kemikaaliviraston ECHAn sivuilta.

Teollisoikeudet

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisen sopimuksettoman EU-eron tilanteessa teollisoikeudellisten EU-suojamuotojen eli EU-tavaramerkin ja yhteisömallin voimassaolo lakkaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän hetken tietojen mukaan Yhdistynyt kuningaskunta aikoo ryhtyä kansallisiin toimenpiteisiin, jotta oikeudet säilyisivät voimassa sen alueella.  Yhdistynyt kuningaskunta on arvioinut pystyvänsä turvaamaan myös EU-asetuksiin perustuvien lisäsuojatodistusten suojan myös sopimuksettoman EU-eron tilanteessa.

Lisätietoa löydät Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta 

 

Lisätietoa Brexitin vaikutuksista yrityksille Euroopan komission sivuilla