Vaikutusten hankinnan suunnittelun tueksi

Milloin julkisen sektorin kannattaa hyödyntää vaikutusten hankintaa? Millaisiin aiheisiin ja tarpeisiin se sopii? Miten lähteä liikkeelle hankinnan valmistelussa?

Alla on esitelty vaikutusten hankinnan vaiheet ideasta päätöksentekoon ja listattu kysymyksiä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus auttaa johtamaan vaikutusten hankinnan prosessia ja tukee muiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä tehtävää yhteiskunnallisen hyödyn mallintamista.