Vakituinen työsuhde voidaan solmia 15-vuotiaana

Vakituiseen työhön voidaan ottaa oppivelvollisuuden suorittanut henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta.

Alle 15-vuotiaat saavat työskennellä seuraavasti:

14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä voi työskennellä kevyessä työssä

  • Koulun loma-aikana enintään puolet loma-ajasta
  • Koulutyön aikana tilapäisesti tai kestoltaan lyhytaikaisesti  

13-vuotias tai tätä nuorempi voidaan tilapäisesti palkata työskentelemään esiintyjänä tai avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä tai muissa vastaavanlaisissa tapahtumissa.

Kuka voi tehdä työsopimuksen?

  • 15 vuotta täyttänyt voi tehdä ja myös päättää työsopimuksen itse.
  • Alle 15-vuotiaan työsopimuksen voi tehdä nuoren puolesta tämän huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse.

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto