Valtio tukee kuntakorvauksin kotoutumispalveluiden järjestämistä

Kunnat ovat kotoutumislain mukaisesti oikeutettuja korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Korvaukset jakautuvat laskennallisiin korvauksiin sekä toteutuneiden kulujen mukaan maksettaviin korvauksiin. Lisäksi kuntiin siirtymistä on viime vuosina tuettu EU-rahoitteisin korvauksin.

Valtion maksamien korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Lue lisää valtion korvauksista kunnille (kotouttaminen.fi).

Voit myös tutustua tietopakettiin PDF-muodossa ja tulostaa sen kotouttaminen.fi-sivustolta.