Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä

Valtioneuvosto päätti 4.2.2010 tällä vuosikymmenellä toteutettavista energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteistä.

Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu työ- ja elinkeinoministeriön asettaman laajapohjaisen energiatehokkuustoimikunnan mietintöön kesäkuulta 2009. Periaatepäätös on ollut hyvä eri sektoreiden energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden yhteen kokoaja.

Lisätietoja: Timo Ritonummi