Valtiosopimus Suomen ja Venäjän rajat ylittävästä yhteistyöstä

Suomen ja Venäjän rajat ylittävää yhteistyötä koskevan valtiosopimuksen tavoitteena on edistää alueiden kehittämistä rajan molemmilla puolilla. Sopimus allekirjoitettiin 13.4.2012 ja se tuli voimaan 25.6.2012. Sopimuksen vastuuministeriöinä toimivat Suomessa TEM ja Venäjällä talouskehitysministeriö. Strategisena yhteistyöelimenä on hallitusten välinen komissio.

Sopimus tukee myös Suomen ja Venäjän raja-alueilla toteutettavien EU:n raja-alueyhteistyö­ohjelmien eli ENI CBC -ohjelmien toimeenpanoa. Vuosina 2014–2020 toteutetaan kolmea ENI CBC -ohjelmaa, jotka ovat Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi-Venäjä. Niiden yhteenlaskettu rahoitus on 179 miljoonaa euroa. Rahoitukseen osallistuvat EU, Suomi ja Venäjä sekä Kolarctic-ohjelmassa lisäksi Ruotsi ja Norja.

Sopimuksella ei luoda uusia rahoitusmekanismeja. Rahoituslähteinä käytetään EU:n raja-alueyhteistyöohjelmia ja muita mahdollisia EU-lähteitä, kansainvälisten rahoituslaitosten rahoitusta sekä keskus- ja aluehallinnon budjettirahoitusta.

Sopimuksen toimeenpano on toistaiseksi keskeytetty Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla 2022.

Lisätietoja: Petri Haapalainen