Valvontailmoitus

Valvontailmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti, mutta sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  1. ilmoittajan nimi ja yhteystiedot

  2. työnantajan tiedot (myös y-tunnus)

  3. toimitusjohtajan ja/tai henkilöstöasioista vastaavan nimi ja yhteystiedot

  4. tapahtumakuvaus

Lähetä ilmoitus joko sähköisesti osoitteeseen yhteistoiminta-asiamies(at)tem.fi tai postitse yhteystiedot-kohdasta löytyvään osoitteeseen.

Ilmoittajan henkilöllisyys sekä se, että valvontatoimenpide on tehty ilmoituksen johdosta, pidetään salassa. Ilman suostumusta ilmoittajan henkilöllisyys voidaan ilmoittaa vain poliisiviranomaiselle epäillyn rikoksen selvittämiseksi.