Valvontailmoitus

Valvontailmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti, mutta sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
1.    ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
2.    työnantajan tiedot (myös y-tunnus)
3.    toimitusjohtajan ja/tai henkilöstöasioista vastaavan nimi ja yhteystiedot
4.    tapahtumakuvaus

Lähetä ilmoitus joko sähköisesti osoitteeseen yhteistoiminta-asiamies(at)tem.fi tai postitse yhteystiedot-kohdasta löytyvään osoitteeseen.

Ilmoittajan henkilöllisyys sekä se, että valvontatoimenpide on tehty ilmoituksen johdosta, pidetään salassa. Ilman suostumusta ilmoittajan henkilöllisyys voidaan ilmoittaa vain poliisiviranomaiselle epäillyn rikoksen selvittämiseksi.