Kuntien tulee edistää kotoutumista paikallistasolla

Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kuntien tehtäväksi kotoutumisen kehittämisen, suunnittelun ja seurannan paikallistasolla. Kunnan tulee lain mukaan varmistaa riittävä kotoutumislain mukaisten palvelujen tarjonta sekä kunnan palvelujen soveltuvuus maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille.

Kunnan kannattaa valmistautua kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon, sillä se tekee mahdolliseksi ennakoinnin kotoutumislain mukaisten palvelujen järjestämisessä ja kunnan vahvuuksien sekä haasteiden kartoittamisen.

Ennakointi tukee kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden sujuvaa siirtymistä kuntaan ja kotoutumispalvelujen pariin. Sekä kunta että uudet kuntalaiset hyötyvät kotoutumisen nopeasta käynnistymisestä.

Kunnat voivat valmistautua kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon:

  • sopimalla ELY-keskusten kanssa kuntapaikoista,
  • tekemällä yhteistyötä mahdollisesti kunnassa tai sen lähialueella sijaitsevan vastaanottokeskuksen kanssa ja
  • sisällyttämällä kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton osaksi kunnan strategioita kuten kotouttamisohjelmaa.

Vastaanoton ja kotouttamisen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon laajasti eri toimijoita:

Lue lisää:

 

 

 

 

Voit lukea lisää vastaanoton suunnittelusta myös kotouttaminen.fi-sivustolla.

Voit myös tutustua tietopakettiin PDF-muodossa ja tulostaa sen kotouttaminen.fi-sivustolta.