Venäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää ja kehittää omilla vastuualueillaan suoria suhteita Venäjän federaatioon sekä eri alueiden viranomaisten kanssa elinkeinoelämälle tärkeissä kysymyksissä. Ministeriö toimii aktiivisesti Venäjän Team Finland -verkostossa ja seuraa Venäjän markkinoiden ja lainsäädännön kehitystä.

Tärkein elinkeinoelämää tukeva viranomaistason yhteistyörakenne on Suomen ja Venäjän hallitustenvälinen talouskomissio työryhmineen. Ministeriön vetovastuulla ovat sähkö- ja energiatehokkuus-, investointi-, innovaatio-, laivanrakennus-, metsäteollisuus- ja öljy- ja kaasualan työryhmät sekä yhdeksän aluetyöryhmää. Työryhmien tavoitteena on toimia informaatio- ja verkostoitumiskanavana, sekä tukea yritysten suoria kauppasuhteita. 

Lisätietoja:

Martta Halonen, Ulla Palander