Aktiivinen viestintä tukee sujuvaa vastaanottoa ja kotoutumista

Avoin ja aktiivinen viestintä on tärkeää sujuvan kuntaan siirtymisen ja kuntaan asettumisen kannalta, sillä tiedon levittäminen sekä tukee oikeisiin palveluihin ohjautumista että edistää hyviä etnisiä suhteita.

Pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyvässä viestinnässä tulee ottaa huomioon uusien tulijoiden lisäksi muut kohderyhmät, erityisesti muut kuntalaiset ja maahanmuuttajia työssään kohtaavat ammattilaiset.  Viestinnässä faktapohjaisuus ja vuorovaikutuksen edistäminen esimerkiksi keskustelutilaisuuksin on tärkeää.

Maahanmuuttajat tarvitsevat ajankohtaista tietoa kunnan palveluista kotoutumisen alkuvaiheessa usein omalla kielellään. Kunnan maahanmuuttajaviestintään hyvä väline on esimerkiksi Infopankki.fi-sivusto. Ammattilaisviestintään saa tukea työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen kotouttaminen.fi-sivustolta.

Lue lisää kotouttamiseen liittyvästä viestinnästä (kotouttaminen.fi).