Virkamiespuheenvuorot työmarkkinoista, energiasta ja innovaatiopolitiikasta

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keväällä 2019 virkamiespuheenvuorot työmarkkinoista, energia- ja ilmastopolitiikasta sekä innovaatiopolitiikasta. Virkamiespuheenvuoroissa esitetään keinoja siihen, miten työllisyysastetta saadaan nostettua, miten päästään kohti hiilineutraalia taloutta ja miten innovaatiopolitiikkaa uudistetaan.

Keinot työllisyysasteen nostoon

Työ- ja elinkeinoministeriö nostaa työmarkkinapuheenvuorossa esiin sellaisia työmarkkinoihin liittyviä ratkaisuja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa työllisyysasteeseen ja työmarkkinoiden toimivuuteen. Lähtökohtana on yhteen sovitettu työ- ja elinkeinopolitiikka. Puheenvuorossa avataan työmarkkinoiden kehitysnäkymiä ja tuodaan keskusteluun keskeisiä kysymyksiä sekä niihin liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja.

Energia- ja ilmastoratkaisut hiilineutraaliin talouteen pyrittäessä

Virkamiespuheenvuoro energia- ja ilmastopolitiikasta esittelee linjauksia ja keinoja, joiden avulla Suomi etenee kohti hiilineutraalia taloutta kestävää kasvua edistävän energia- ja ilmastopolitiikan avulla. Energia- ja ilmastopolitiikassa on jatkettava pitkäjänteisiä, johdonmukaisia ja yli hallituskausien ulottuvia toimia.

Innovaatiopolitiikkaan rahoituksen tason nosto

Innovaatiopolitiikkanäkemys nostaa esiin lukuisia keinoja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi seuraavalla hallituskaudella.

Päämääränä tulee olla, että t&k-investointeja ja innovaatiorahoitusta suunnataan yhteiskunnallisista haasteista ja teknologiamurroksista kumpuaviin teemoihin ja kasvualoihin. Tässä tarvitaan tutkimuksen, elinkeinoelämän, yritysten ja julkisten toimijoiden kiinteää kumppanuutta.

Voit tutustua aiheeseen myös katsomalla tallenteet julkaisutilaisuuksista www.mediaserver.fi/live/tem

TEM:n virkamiespuheenvuoro: 

Uudistumiskykyisen elinkeinoelämän ja korkean työllisyyden Suomi

Virkamiespuheenvuoro ”Uudistumiskykyisen elinkeinoelämän ja korkean työllisyyden Suomi” kokoaa työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesnäkemykset yhteen ja täydentää aiemmin julkaistuja puheenvuoroja.

Puheenvuorossa on asetettu kolmetoista tavoitetta, joilla nostetaan esiin keskeiset lähitulevaisuudessa ratkaistavat asiakokonaisuudet. Kunkin tavoitteen osalta esitetään ratkaisuvaihtoehtoja, joilla tähdätään korkeaan työllisyyteen ja uudistumiskykyisempään elinkeinoelämään.