Ydinlaitoksia ovat ydinvoimalaitokset ja ydinjätehuollon laitokset

Olkiluoto 5

Suomessa on kaksi ydinvoimalaitosta ja niissä neljä ydinreaktoria, joiden yhteenlaskettu bruttoteho on 2 860 megawattia. Yhteensä voimalaitokset tuottavat sähköenergiaa yli 20 terawattituntia.

Fortum Power and Heat Oy:n kaksi painevesityyppistä laitosyksikköä sijaitsevat Loviisassa ja kummankin bruttoteho on 520 megawattia. Yksiköt on otettu kaupalliseen käyttöön vuosina 1977 ja 1981.  Niiden käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030.

Teollisuuden Voima Oyj:n Eurajoen Olkiluodossa sijaitseva kiehutusvesityyppinen ydinvoimalaitos koostuu kahdesta yksiköstä, kumpikin bruttoteholtaan 910 megawattia. Yksiköt otettiin käyttöön 1979 ja 1982 ja niiden nykyiset käyttöluvat päättyvät vuonna 2038.

Olkiluotoon on rakenteilla kolmas ydinvoimalaitosyksikkö teholtaan noin 1 600 megawattia. Sen odotetaan olevan tuotantokäytössä vuonna 2020. Tyypiltään yksikkö on painevesireaktori.

Valtioneuvosto teki 6.5.2010 ja 18.9.2014 periaatepäätökset Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeesta. Fennovoima jätti 30.6.2015 valtioneuvostolle rakentamislupahakemuksen. Valtioneuvoston käsittelyssä rakentamislupapäätöksen arvioidaan olevan vuonna 2019. Sijaintipaikka on Pyhäjoella Hanhikivenniemessä ja kyseessä on painevesireaktori sähköteholtaan 1 200 megawattia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy valmistelee Espoon Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktorin (FiR 1) käytöstä poistoa. Reaktorin käyttö loppui vuonna 2015.

Suomessa käytettävä ydinpolttoaine tuodaan ulkomailta.

Vähä- ja keskiaktiivinen voimalaitosjäte loppusijoitetaan ydinvoimalaitosten alueella. Suomessa on voimalaitosjätteen loppusijoituslaitokset Olkiluodossa ja Loviisassa.

Käytössä olevien ydinvoimalaitosten käytetty ydinpolttoaine on tarkoitus sijoittaa Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoituslaitokseen.

Terrafame harkitsee uraanin talteenottoa Sotkamon kaivoksen malmista. Uraanin talteenottolaitos ei ole ydinlaitos, mutta mahdollinen uraanin talteenotto on ydinenergialain mukaan ydinenergian käyttöä ja se edellyttää lain mukaista valtioneuvoston lupaa. Terrafame haki tällaista lupaa 31.10.2017. Lue lisää

Lisätietoja: Jorma Aurela, Linda Kumpula ja Jaakko Louvanto