Ydinmateriaalien vientivalvonta estää ydinaseiden leviämisen

Ydinmateriaalivalvonta (safeguards-valvonta) pyrkii ydinsulkusopimuksen (Non-Proliferation Treaty, NPT) mukaisesti rajoittamaan ydinaseiden leviämistä ja varmistamaan ydinaineiden, -laitteiden ja -teknologian käytön vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ydinmateriaalien kansainvälistä liikkumista valvovat Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n sekä Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin tarkastajat. Suomessa kansallisesta ydinmateriaalivalvonnasta vastaa Säteilyturvakeskus.

Ydinmateriaalin vienti- ja tuontilupia haetaan ydinenergialain (990/1987) mukaisesti Säteilyturvakeskukselta. Ulkoasiainministeriö vastaa ns. kaksikäyttötuotteiden vientiluvista.

Kansainvälisellä tasolla toimii Zangger-komitea, johon kuuluu 36 maata. Komitea muodostettiin harmonisoimaan ydinsulkusopimuksen vientivalvontapolitiikan tulkintaa. Ydinalan viejämaiden ryhmä (Nuclear Suppliers Group, NSG) on pyrkinyt rajoittamaan ydinaseiden leviämistä sopimalla keskenään ydinmateriaalin vientiehdoista, kuten vastaanottajamaan ydinmateriaalivalvonta ja turvajärjestelyt. NSG:hen kuuluu 45 maata. Suomi on sekä Zangger-komitean että NSG:n jäsen.

Lisätietoja: Liisa Heikinheimo ja Jaakko Louvanto

 

Muualla verkossa