Ilman huoltajaa Suomeen saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat

Ilman huoltajaa Suomeen saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan turvapaikan haun ajaksi ryhmäkoteihin tai tukiasuntoihin. Alaikäisiä voidaan majoittaa myös kansanopistoihin ja he voivat asua myös yksityismajoituksessa. Heidän turvapaikkahakemuksensa pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, ja useimmat heistä saavat oleskeluluvan. Ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden oman edun ja turvapaikkamenettelyn toimivuuden vuoksialaikäismenettelyn väärinkäyttöä pyritään torjumaan.

Oleskeluluvan saamisen jälkeen ilman huoltajaa saapuneiden kuntiin siirtymisen koordinointi siirtyy ELY-keskuksille. Kunnassa ilman huoltajaa tulleen huolenpito ja kasvatus järjestetään perheryhmäkodissa, tukiasunnossa, tuetussa asumisessa tai muulla tavalla esimerkiksi kansanopistossa. Lapsi voi asua oleskeluluvan saatuaan myös yksityismajoituksessa.

 

 

Lue lisää alaikäisten tarvitsemasta tuesta (tem.fi).

Lue laajemmin alaikäisiin turvapaikanhakijoihin liittyvistä aiheista (kotouttaminen.fi).