Yritysten kehittämispalvelut antavat pk-yrityksille hyvät eväät eteenpäin

Yritysten kehittämispalvelut ovat pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin.
 
Kehittämispalvelut sisältävät liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja. Palvelut on tarkoitettu toimiville ja kehittämishaluisille pk-yrityksille. Palveluissa ei ole toimialakohtaisia rajoitteita.
 
Yritykset voivat hakea palveluja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus). Palveluja tuottavat kilpailutetut asiantuntijayritykset. Palvelujen tuottamiseen valituilla asiantuntijoilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä vahva kokemus alalta. Tämä takaa yrityksille laadukkaat palvelut koko Suomessa.
 
Yritysten kehittämispalvelut on määritelty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja ne ovat yrityksille maksullisia.

Liitetiedostona tilasto ELY -keskusten vuosina 2016-2018 myöntämistä yritysten kehittämispalveluista sekä ELY -keskuksen yritystoiminnan kehittämiseen myöntämistä avustuksista.
 
Lisätietoja: Kari Alanko