Yritysten kehittämispalvelut antavat pk-yrityksille hyvät eväät eteenpäin

Yritysten kehittämispalvelut ovat pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin. 
 
Kehittämispalvelut koostuvat Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus-palveluista. Palvelut on tarkoitettu toimiville ja kehittämishaluisille pk-yrityksille. Palveluissa ei ole toimialakohtaisia rajoitteita. 

Palvelut, niiden sisältö, tarkoitus, hinnat sekä palvelujen hakeminen on tarkemmin kuvattu Yritysten kehittämispalvelujen verkkosivuilla: www.yritystenkehittamispalvelut.fi.

Palvelut myönnetään yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus). ELY-keskuksesta voi myös kysyä lisätietoja jo ennen palvelun hakemista (ks. yhteystiedot palvelun verkkosivuilta). Palveluja tuottavat kilpailutetut asiantuntijayritykset. Palvelujen tuottamiseen valituilla asiantuntijoilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä vahva kokemus alalta. Tämä takaa yrityksille laadukkaat palvelut koko Suomessa.
 
Yritysten kehittämispalvelut on määritelty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012). Palvelut ovat yrityksille maksullisia, mutta valtion tuki kattaa osan kustannuksista
 
Lisätietoja: Kari Alanko