Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä:

1. Vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet

 • Työnantajan harkitessa sopimusta, sen tulee ilmoittaa niille henkilöstöryhmien edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokrattavien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi
 • Työnantajan tulee ilmoittaa vuokrattavien työntekijöiden määrä, työtehtävät, työkohteet, sopimuksen kestoaika ja ajanjakso tai -jaksot, jolloin vuokratyövoimaa käytetään
 • Jatkettu neuvottelumenettely vähintään 30 työntekijän yrityksissä
 • Yhteistoimintaneuvottelujen aikana sopimusta vuokrattavien työntekijöiden käyttämisestä ei voida tehdä. 

Ilmoituksen saatuaan henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus viimeistään työnantajan ilmoitusta seuraavana toisena työpäivänä vaatia työnantajan harkitseman sopimuksen käsittelemistä yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka tulee järjestää viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Henkilöstöryhmän edustaja ei voi vaatia yhteistoimintaneuvotteluja, jos tarkoituksena on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota yrityksen työntekijät eivät tee, tai jos kysymyksessä lyhytaikainen ja kiireellinen työ tai asennus-, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen yrityksen työntekijöillä ei ole mahdollista.

2. Henkilöstörahaston perustaminen ja henkilöstörahastoeriä kerryttävä tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä sekä järjestelmästä luopuminen ja henkilöstörahaston purkaminen

Vähintään 30 työntekijän yrityksissä yt-menettelyssä on käsiteltävä:

3. Työhönoton periaatteet ja menetelmät

 • Työhöntulijan perehdyttämistiedot
 • Työhönoton yhteydessä ja työsuhteen aikana kerättävien tietojen periaatteet
 • Yrityksen sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet ja käytännöt

4. Muuhun lainsäädäntöön perustuvat suunnitelmat, periaatteet ja käytännöt

 • Tasa-arvosuunnitelma, kun se on osa henkilöstösuunnitelmaa
 • Ennen päihdeohjelman hyväksymistä työtehtävät, joissa työnhakija tai työntekijä  on velvollinen antamaan tai voi suostumuksellaan antaa huumausainetestiä koskevan todistuksen työnantajalle
 • Työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin menetelmin toteutettavan valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja käytettävät menetelmät
 • Sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet ja työntekijän sähköpostin ja muuta sähköistä viestintää koskevien tietojen käsittely.

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies