Yritystilastot ja Toimialapalvelu

Startup Dashboard

Startup Dashboard on reaaliaikainen sovellus startup-yritysten tunnistamiseen. Internetin avointa dataa sekä julkisia tietokantoja hyödyntävässä sovelluksessa Suomessa syntyviä ja toimivia startup-yrityksiä analysoidaan koneoppimisen avulla. 

Dashboardista on muun muassa mahdollista tarkastella, millä alueilla sekä toimialoilla startupit toimivat ja mille toimialoille startup-yrityksiä syntyy. Lisäksi sovellus tarjoaa analyysiä muun muassa yritysten taloudesta, henkilöstöstä ja niiden hyödyntämästä teknologiasta.

Startup Dashboard on suomalaisen ohjelmistoalan kasvuyritys Vainu.io Software Oy:n toteuttama ja työ- ja elinkeinoministeriön ja Tekesin tilaama sovellus.
Startup Dashboard

TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalvelu julkaisee toimialaraportteja, Toimialojen näkymät -katsauksia ja PK-toimialabarometreja sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alueelliset kehitysnäkymät -raporttia.
TEM Toimialapalvelu

Toimiala Online

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tilastotietojärjestelmä, joka sisältää viimeisintä tilastotietoa yritysten ja niiden liiketoimintaympäristöstä sekä ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä. Tilastoaineisto on saatavissa myös alueellisesti (maakunta-, suhdanne-, kuntatasot).

Tiedontuottajia ovat Tilastokeskus, Finnvera, Elinkeinoelämän keskusliito (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Suomen Asiakastieto ja valtiovarainministeriö (VM). Tilastotiedot sisältävät viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

                 HUOMIO! Toimiala Online -tietopalvelu on tilapäisesti poissa käytöstä.
                     Tarpeen vaatiessa ota yhteyttä: jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi

Muita tilastoja

Tilastokeskus, yritystilastoja

PK-yritysbarometrit

Katso myös

TEM:n tuottamia julkaisuja (teemalla yritys)