Yritystukirekisteri

Työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän yhteydessä toimii ns. Yritystukirekisteri (yritystukien yhteinen tietovaranto), joka sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain.

Käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä, seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia sekä tietoa tukien kohdentumisesta. Viranomaiset toteuttavat tietovarannon kautta tukien kumuloitumisen seurantaa. Työ- ja elinkeinoministeriö luovuttaa tietovarannosta keskitetysti Euroopan komissiolle julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen mukaiset tukitiedot (yli 0,5 M€ tukipäätökset) sekä ilmoittaa keskitetysti tiedot Tilastokeskukselle tilastojen laatimista varten. 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee julkisia tietoja rajatusti, esimerkiksi tukiohjelmittain, julkisessa hakupalvelussa. Se sisältää valmisraportteja mutta sen avulla voi myös toteuttaa itse hakuja. Julkinen hakupalvelu avataan vuoden 2023 aikana. 

Tietosisällön kuvaus

Rekisteri sisältää tiedot valtion tukiviranomaisten ja niiden puolesta tukia myöntävien yhteisöjen ja säätiöiden myöntämistä ja maksamista tuista. Rekisteri ei sisällä kuntien ja rahoituslaitosten myöntämiä tukia. Rekisteri sisältää tiedot suorista, palautuvista ja verotuista, jotka täyttävät EU-valtiontukisääntöjen (107 artiklan 1 kohta) mukaiset edellytykset. Näitä ovat myös de minimis -tuet ja ns. SGEI-tuet. Rekisteri sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista euromäärästä riippumatta. Rekisteri sisältää tietoja vuodesta 2020 alkaen.

Tukiohjelmasta talletettavia tietoja ovat mm. tukiviranomainen, tukityyppi tai tukiväline (avustus, laina, takaus jne.), tukimuoto (investointituki, tuki toimintaympäristölle, tuotantotuki, tk-tuki jne.) ja tuen tavoite. Tuen saajasta talletettavia tietoja ovat mm. saajan nimi ja y-tunnus, myönnetty ja maksettu tuki euroina, tuen myöntämispäivä, päätoimiala, yritystyyppi (mikro, pieni, pk-yritys, suuri yritys), yrityksen koko ja alue.

Rekisterin omistaa työ- ja elinkeinoministeriö ja sitä hallinnoi ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, TEM, puh. 029 506 3532
neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM, puh. 029 506 3535
erityisasiantuntija Rasmus Reinikainen, TEM, puh. 029 504 7113