Yritystukien tietopalvelu

Yritystukien julkinen tietopalvelu perustuu työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän yhteydessä toimivaan ns. Yritystukirekisteriin (yritystukien yhteinen tietovaranto), joka sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista y-tunnuksittain. Työ- ja elinkeinoministeriö luovuttaa yritystukirekisteristä keskitetysti Euroopan komissiolle julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen mukaiset tukitiedot (yli 0,5 M€ tukipäätökset) sekä ilmoittaa tiedot Tilastokeskukselle tilastojen laatimista ja tutkimuslaboratoriota varten, josta tiedot ovat tutkijoiden hyödynnettävissä.

Julkisen tietopalvelun tarkoituksena on tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa sekä antaa tietoa tukien kohdentumisesta ja kehittymisestä.

Yritystukien tietopalvelu

Tietosisältö

Julkinen tietopalvelu sisältää tiedot valtion tukiviranomaisten ja niiden puolesta tukia myöntävien yhteisöjen ja säätiöiden myöntämistä ja maksamista tuista. Se sisältää tiedot suorista, palautuvista ja verotuista, jotka täyttävät EU-valtiontukisääntöjen (107 artiklan 1 kohta) mukaiset edellytykset. Näitä ovat myös de minimis -tuet ja ns. SGEI-tuet (julkisen palvelun velvoite). Se ei sisällä kuntien ja rahoituslaitosten myöntämiä tukia eikä maa- ja metsätalouden alkutuotannon ja kalatalouden tukia. 

Julkinen tietopalvelu sisältää tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista euromäärästä riippumatta vuodesta 2020 alkaen. Verotuista ilmoitetaan vain yli 0,5 milj. euron tukipäätökset vaihteluväleittäin ja tietopalvelussa käytetään vaihteluvälin alarajaa kuvaamaan tuen saajakohtaista määrää. Lainoista, takauksista ja pääomasijoituksista (vaihteluväleinä) ilmoitetaan nimellisarvot. Myönnetyt tuet näkyvät yhden kalenterikuukauden viiveellä tuen myöntämisestä. Koko vuoden myönnetyt tuet näkyvät seuraavan kalenterivuoden helmikuun 1. päivänä. Maksetut tuet näkyvät vuositason tietona maksatusta seuraavan kalenterivuoden maaliskuun 1. päivänä.

Tietopalvelu sisältää valmisraportteja, joita ovat mm. myönnettyjen tukien kehitys ja suurimmat tuen saajat. Tietohakuja voidaan tehdä esimerkiksi tukiohjelmittain, tukityypeittäin, tukilajeittain, yrityksen koon mukaan (pk-yritys, suuri yritys), alueittain tai toimialoittain. Saajakohtaisia tukitietoja voi etsiä yrityksen nimellä tai y-tunnuksella.

Yritystukirekisterin omistaa työ- ja elinkeinoministeriö ja sitä hallinnoi teknisesti ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

  • Tarkoitus on, että käyttäjät tekevät tietohakuja ja raportteja itsenäisesti. Eri raporttipohjat ja valinnat on pyritty tekemään helppokäyttöisiksi. 
  • Yleisimmät kysymykset ja vastaukset -osiosta löytyy hyödyllistä tietoa julkisen tietopalvelun käyttöön liittyen. Ministeriöllä ei ole mahdollisuutta tukea käyttöä.
  • Tietopalvelu on toteutettu Microsoftin PowerBI-ratkaisulla. Ratkaisu ei tue raakadatan lataamista eikä kuvioiden lataamista. Ratkaisu mahdollistaa kuitenkin kopioida taulukkomuotoiset rivitiedot (esim. MS Exceliin). Verkkojulkaisu antaa kopioida kaikki rivitiedot (Huom. skrollaa rivitiedot ensin loppuun asti, jotta ne päivittyvät ja ovat kopioitavissa).
  • Tukien hakemiseen ja niiden sisältöihin liittyvät kysymykset pyydetään esittämään ao. tukiviranomaiselle.

Tukipyynnöt:

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, TEM, puh. 029 506 3532