Neuvottelut käytävä ennen päätöksentekoa

Neuvottelut on käytävä ennen kuin työnantaja tekee päätöksensä kyseisestä asiasta.

Neuvotteluissa on käsiteltävä suunnitellun muutoksen

  • perusteet
  • vaikutukset ja
  • vaihtoehdot

Liiketoimintapäätöksestä ei tarvitse neuvotella, vaan sen henkilöstövaikutuksista. Neuvotteluvelvollisuus ei siis tarkoita, että päätös olisi tehtävä yhdessä henkilöstöryhmien edustajien tai henkilöstön kanssa. Päätösvalta on edelleen työnantajalla, muuta ennen päätöksentekoa on asiasta neuvoteltava yhteistoimintalaissa säädetyllä tavalla.

Merkitystä ei ole sillä, arvioidaanko muutoksen parantavan tai heikentävän työntekijän asemaa.

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies