Yhteistoiminta suomalaisessa yritysryhmässä

Lakia sovelletaan suomalaisessa yritysryhmässä, jos konsernissa tai monitoimipaikkayrityksessä Suomessa on yhteensä vähintään 500 työntekijää.

Lakia sovelletaan ryhmän niissä Suomessa toimivissa yrityksissä tai hallinnollisesti itsenäisissä toimintayksiköissä, joissa on vähintään 20 työntekijää.

Jos yritysryhmässä on yksi tai useampi yritysryhmä, sovelletaan säännöksiä vain ylimmässä yritysryhmässä, jolleivät viimeksi mainitun johto ja työntekijöiden edustajat sovi yhteistoiminnan järjestämisestä toisin.

Sopimus yhteistoiminnasta

Yritysryhmän (ylimmän yrityksen johto) tai monitoimipaikkayrityksen johto ja työntekijöiden edustajat sopivat vapaasti yhteistoiminnan sisällöstä ja menettelytavoista.

Sopimus yhteistoiminnasta tehdään aina kirjallisesti. Sopimus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi.

Lakisääteiset ns. toissijaiset säännökset:

  • sovelletaan, jos yritysryhmäyhteistoiminnasta ei ole sopimusta
  • kun soveltamisedellytyksenä olevat työntekijämäärät täyttyneet, 12 kuukauden kuluttua sopimusneuvottelujen aloittamisesta, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua soveltamisedellytysten täyttymisestä, mikäli yhteistoiminnasta ei ole ennen tätä tehty sopimusta.

Lisätietoja:

Lakien valvonta ym. yhteistoiminta-asiamies