YVA-selostus

VTT toimitti lokakuussa 2014 työ- ja elinkeinoministeriölle YVA-selostuksen. YVA-selostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi vuonna 2015 yhteysviranomaisena lausunnon, joka päätti hankkeen YVA-menettelyn.

Lisätietoja: Linda Kumpula