YVA-selostus

VTT toimitti 24.10.2014 työ- ja elinkeinoministeriölle YVA-selostuksen. YVA-selostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 25.2.2015 yhteysviranomaisena lausunnon, joka päätti hankkeen YVA-menettelyn.

Lisätietoja: Linda Kumpula

Yhteysviranomaisen lausunto, YVA-selostus ja kuulutus

Lausunnot