YVA-ohjelma

Tutkimusreaktorin käytöstäpoiston valmistelu alkoi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisella. VTT jätti YVA-ohjelman työ- ja elinkeinoministeriölle vuonna 2013. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

TEM antoi yhteysviranomaisena lausuntonsa helmikuussa 2014.

Lisätietoja: Linda Kumpula