YVA-ohjelma

Tutkimusreaktorin käytöstäpoiston valmistelu alkoi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisella. VTT jätti YVA-ohjelman 6.11.2013.

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

TEM antoi yhteisviranomaisena lausuntonsa 7.2.2014.

Lisätietoja: Linda Kumpula

Yhteysviranomaisen lausunto, YVA-ohjelma ja lausuntopyyntö

Muut lausunnot

Lausunnot