Hyppää sisältöön

Esitys: ydinturvallisuusdirektiivi käytäntöön ydinenergialain muutoksella

arbets- och näringsministeriet
Julkaisuajankohta 24.8.2017 13.35
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 24.8.2017 hallituksen esityksen, jossa ehdotetaan muutosta ydinenergialakiin. Lain muutoksella pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin neuvoston ydinturvallisuusdirektiivin täydennys, jonka neuvosto on antanut vuonna 2014. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset ydinlaitosten käytöstä poistamisen luvasta.

Ydinturvallisuusdirektiivi tähtää yhtenäiseen ja korkeaan ydinturvallisuuden tasoon koko EU:ssa. Alkuperäinen ydinturvallisuusdirektiivi on annettu vuonna 2009, ja täydennys vuonna 2014. Muutetussa direktiivissä korostetaan ydinturvallisuuden ja yhtenäisen ydinturvallisuuskehyksen merkitystä koko Euroopan unionissa. Direktiivi edellyttää muun muassa unioninlaajuisten vertaisarviointien järjestämistä kaikissa jäsenvaltiossa ydinturvallisuutta koskeville erityisaiheille. Muutetun ydinturvallisuusdirektiivin vaatimukset sisältyvät pitkälti jo voimassa olevaan kansalliseen lakiin, mutta eräiden direktiivien vaatimusten vuoksi lakia esitetään muutettavaksi.

Direktiivistä johtuvien muutosten lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset ydinlaitosten käytöstä poistamisen luvasta. Suomessa ydinlaitoksia ei ole toistaiseksi poistettu käytöstä, eikä laki ole sisältänyt sääntelyä ydinlaitosten käytöstä poistamisen luvasta. Laki on tarpeen saattaa ajan tasalle, jotta sääntely kattaa ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheet. Myös kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on kiinnittänyt huomiota käytöstä poistamisen luvan puuttumiseen Suomen kansallisesta lainsäädännöstä. Lupavaihe on siksi tarpeen lisätä lain järjestelmään.

Lisäksi ydinenergialakiin ehdotetaan tehtäväksi joitakin pienempiä muutoksia ja lakiteknisiä täsmennyksiä.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 050 567 5451
ylitarkastaja Netta Skön, TEM, puh. 029 504 7059

 
Sivun alkuun