Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys lausuntokierrokselle: muutos lakiin kotoutumisen edistämisestä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2020 12.27
Uutinen

Hallitus esittää muutosta kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin siten, että alaikäisenä turvapaikanhakijana ilman huoltajaa Suomeen tullut nuori voi saada lastensuojelun jälkihuoltoon rinnasteista tukea nykyisen 21 vuoden yläikärajan sijaan siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta.

Laissa kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) säädetään niistä palveluista, joita oleskeluluvan saaneille ilman huoltajaa tulleille alaikäisille tarjotaan. Nuorille voidaan tällä hetkellä järjestää lastensuojelun jälkihuoltoa vastaavaa tukea, kunnes he täyttävät 21 vuotta.

Perustelu kotoutumislakiin esitettävään muutokseen on, että vastaava lastensuojelun jälkihuollon yläikäraja nousi 25 vuoteen 1.1.2020. Nyt ehdotettavan muutoksen myötä korkeampi ikäraja koskisi myös kansainvälisen suojelun perusteella Suomeen tulleita nuoria.

Suomesta hakee vuosittain turvapaikkaa muutama sata ilman huoltajaa saapunutta lasta. Suurin osa lapsista on tullut Suomeen konfliktialueilta Afganistanista, Irakista ja Somaliasta ja useimmat ovat tullessaan 16 - 17 –vuotiaita. Saapuneiden joukossa on kuitenkin kaiken ikäisiä lapsia.

Jotta ilman huoltajaa maassa olevat lapset ja nuoret olisivat yhdenvertaisessa asemassa suhteessa lastensuojelun asiakkaisiin, tulisi myös kotoutumislakiin sisältyvä ikäraja nostaa. Asiakasryhmän kannalta perustelut lakimuutokselle ovat samat kuin lastensuojelulain vastaavan muutoksen kohdalla. Jälkihuollon asiakkaiden on havaittu tarvitsevan tukea myös sen jälkeen, kun he täyttävät 21 vuotta.

Oikeus kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon ei ole subjektiivinen vaan kunnat tarjoavat tukea tarpeen mukaan. Valtio korvaa kunnille ilman huoltajaa maassa olevien asumisesta ja tuesta aiheutuvat kustannukset.

Esitys on lausuntokierroksella 9.-29.4.2020.

 
Sivun alkuun